ADRESY
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
11-600 Węgorzewo
ul.Żeromskiego 2
e-mail:mgbp@wp.pl
tel/fax (0-prefix)87-427-20-92
Dyrektor: Irena Kaczyńska
e-mail:i.kaczynska@wp.pl

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
tel.(0-prefix) 87-427-25-61 wew.1
Bibliotekarz: Zenona Skowronek, Maria Matkiewicz

Czytelnia dla dzieci i młodzieży
Bibliotekarz: Marianna Putkowska

Wypożyczalnia dla dorosłych
tel.(0-prefix) 87-427-25-61 wew.4
Bibliotekarz: Dorota Zaranko, Magdalena Makara

Czytelnia dla dorosłych
tel.(0-prefix) 87-427-25-61 wew.2
Bibliotekarz: Katarzyna Subotowicz

Pracownicy administracji
Księgowa: Agnieszka Burak
tel. (0-prefix) 87-427-25-61 wew. 3

Pracownicy obsługi
Dorota Furtak, Danuta Grzywacz

Placówki wiejskie:
Fila Biblioteczna Publiczno-Szkolna
11-604 Perły, tel.(0-prefix) 87-437-81-70
Bibliotekarz: Irena Józefowicz

Fila Biblioteczna Publiczno-Szkolna
11-620 Radzieje, tel.(0-prefix) 87-427-70-17
Bibliotekarz: Renata Tumanowicz

Fila Biblioteczna Publiczno-Szkolna
11-603 Węgielsztyn, tel.(0-prefix) 87-427-60-27
Bibliotekarz: Maria Kaźmierczak