Nowości Czytelni dla Dzieci i młodzieży

„Słownik teatru ”

Dariusz KosińskiSłownik teatru to uniwersalny leksykon przedstawiający w sposób syntetyczny i uporządkowany podstawowe wiadomości dotyczące teorii, historii i współczesności tej dziedziny sztuki. Stanowi uzupełnienie wiedzy dla erudytów, przyda się kandydatom na studia humanistyczne, znajdzie uznanie w rękach...

„Religie świata. ”

Encyklopedia tematyczna PWNWierzenia, bogowie, święte księgi Najnowsza w Polsce encyklopedia religii! Tytuł ten rozpoczyna cykl encyklopedii tematycznych PWN. Wyróżnia go nowoczesna forma graficzna, przejrzystość treści i bardzo przyjazny opis, który sprawia, że tę encyklopedię czyta się z zaciekawieniem równym bestsellerowej powieści.„ Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek) ”

Dariusz Piwowarczyk Wydanie IIOpis form obyczaju rycerskiego, jak pasowanie na rycerza, turnieje, polowania, miłość dworną, reguły zachowania się przy stole, pielgrzymki. Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych Andrzej Chwalba Pierwsze na rynku tak obszerne i nowoczesne kompendium o obyczajach w Polsce! Książka prezentuje dzieje obyczajów w sposób panoramiczny i dynamiczny, z uwzględnieniem różnic chronologicznych, regionalnych, stanowych czy wyznaniowych. Opis obejmuje obyczaje życia publicznego, dworskiego,...

„ Encyklopedia drzew i krzewów ”

Nico VermeulenKsiążka jest nieocenioną pomocą dla ogrodników, architektów krajobrazu i dla wszystkich miłośników przyrody. Zawiera wyczerpujące i usystematyzowane informacje o ponad tysiącu drzew zrzucających na zimę liście, iglaków oraz rozmaitych krzewów. Dobrze znanych - ale i także takich, które dopiero...„ Encyklopedia średniowiecza ”

Jerzy RajmanPolska historiografia doczekała się w końcu, z dawna postulowanego, a jakże przydatnego dla naukowców, studentów i szeroko rozumianych miłośników historii, obszernego leksykonu encyklopedycznego, poświęconego dziejom powszechnym i dziejom Polski w średniowieczu. (...)„ Ekologia. Słownik encyklopedyczny ”

Grażyna ŁabnoSłownik zawiera:
- terminy wywodzące się ze wszystkich nauk
- ponad 150 ilustracji i schematów
- biogramy wybitnych ekologów
- listę gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych w Polsce ochroną
- polsko-angielski słownik terminów ekologicznych„ Słownik encyklopedyczny. Geografia ”Współczesny świat nauki w uporządkowanej, czytelnej formie - wartościowa pomoc w szkole i domu - niezastąpione przy powtórkach i egzaminach - systematyzują i poszerzają zasób wiedzy- skłaniają do samodzielnych poszukiwań.„ Polskie skarby narodowe ”Opisane w książce polskie skarby narodowe omówiono w obrębie następujących kategorii:
- malarstwo
- rzeźba, rękodzieło
- architektura

Słownik filmu (okładka twarda)wydawnictwo: Zielona Sowa, Czerwiec 2005

Słownik filmu to uniwersalny leksykon filmoznawczy, przeznaczony dla szerokiego grona Czytelników. Stanowi uzupełnienie wiedzy dla filmowych erudytów, jest przydatny dla kandydatów na studia humanistyczne i filmowe, znajdzie uznanie w rękach uczniów, studentów, a także nauczycieli prowadzących zajęcia z edukacji audiowizualnej. Jest niezbędną pozycją w biblioteczce każdego kinomana. W pracach nad słownikiem udział wzięli najwybitniejsi polscy specjaliści - pracownicy naukowi Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także zaproszeni filmoznawcy z innych ośrodków akademickich czy redakcji czasopism. Słownik składa się z trzech części. Pierwsza ("Terminy") zawiera pojęcia z zakresu historii, teorii, analizy i techniki filmowej, druga ("Osoby") - hasła osobowe, zaś trzecia ("Filmy") - omówienia starannie wyselekcjonowanych filmów, największych osiągnięć kinematografii światowej i polskiej. Łącznie w słowniku zamieszczono niemal 1500 haseł.
Słownik Adaptacji filmowychwydawnictwo: Park, Marzec 2005

Tłumacz słowa na obraz filmowy zawsze jest w jakimś sensie zdrajcą, bo dla walorów literackich znaleźć musi odpowiednik, który nie jest czymś tożsamym. Odpowiednik w innym materiale. Buduje więc artystyczny byt równoległy, często ograniczając się tylko do fabularnego planu, do strzępów dialogu, do generalnej wymowy. Uchwycenie tego połączenia, to nie tylko poznanie jednej z interpretacji, ale może i przede wszystkim początek do samodzielnych prób przeniesienia tekstu na obraz, własnej interpretacji, choćby tylko w wyobraźni.
Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku (okładka miękka)

Wojciech Roszkowski.


wydawnictwo: PWN, Październik 2002

Tak wyjątkowe dzieło powstaje raz na pokolenie naukowe w skali zarówno polskiej, jak i międzynarodowej. Stanowi syntezę przedstawiającą najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, a także kulturalne na świecie w ostatnim półwieczu. Wiele zawartych w niej informacji Autor wprowadza po raz pierwszy na polski rynek wydawniczy. Książka została przygotowana przy wykorzystaniu ogromnej literatury przedmiotu, nie tylko opracowań historycznych, lecz także różnorodnych źródeł, w tym publicystyki oraz prasy współczesnej. Autor stara się zajmować stanowisko jednoznaczne, świadom odmiennych zdań innych historyków, publicystów czy polityków, które będą znajdowały swój wyraz w wywołanych książką dyskusjach. Praca napisana dobrym językiem przy logicznej i przekonywającej konstrukcji. Zawiera tabele, wykresy, mapy, ilustracje, a także tablice chronologiczne, słownik pojęć oraz indeksy: osób, rzeczowy, geograficzny
Wiedza o kulturze (zarys wiedzy o kulturze - myślę, czytam, wiem)

Maurycy Kulak.


wydawnictwo: Park, Październik 2005

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, to zarys wiedzy o historii sztuki przedstawionej na szerokim, kistoryczno-obyczajowym tle. Kluczem do wędrówki po epokach są artyści, dzieła. Nowatorskim pomysłem jest dział kontynuacje artystyczne, umiejscowiony na końcu każdej epoki, w którym czytelnik znajdzie cenne informacje na temat historii, obyczajowości oraz recepcji sztuki danego prądu w literaturze i sztukach plastycznych epok późniejszych
Słownik historii świata. Fakty i komentarze

Jerzy Pilikowski.


wydawnictwo: Zielona Sowa, Czerwiec 2005

Słownik historii świata. Fakty i komentarze to idealna pozycja dla wszystkich, którzy mają problemy z ogarnięciem skomplikowanej materii historycznej. Hasła słownika, wzajemnie powiązane odsyłaczami, począwszy od zagadnień ogólnych (charakterystyki całych epok, przeglądy dziejów wybranych państw i regionów), a skończywszy na szczegółowych (biogramy postaci, traktaty, wojny, idee, osiągnięcia kultury itd.), tworzą panoramę dziejów ludzkości, w syntetycznym ujęciu przedstawiając ważne kwestie w taki sposób, by możliwe było zrozumienie mechanizmu procesu historycznego i zauważenie licznych związków przeszłości ze współczesnością.
Słownik myśli społeczno-politycznejwydawnictwo: Park, Listopad 2005

Nauczyciele i uczniowie - bo do nich skierowana jest ta książka - znajdą tu m.in. informacje na temat prawa rzymskiego, charakterystykę uniwersytetów, omówienie judaizmu, islamu i katolicyzmu, opis odmian liberalizmu czy odłamów feminizmu. Całość podzielono na cztery działy: myśl starożytną, średniowieczną, nowożytną i współczesną.
Ekologia roślin. Bioróżnorodność, ochrona przyrody i ochrona środowiska

Krystyna Falińska.


wydawnictwo: PWN, Wrzesień 2004; wydanie: 3

Trzecie wydanie znanego, nowoczesnego podręcznika ekologii, ukazującego jej interdyscyplinarny charakter Đ związek z genetyką, paleobotaniką, biochemią, a także filozofią i etyką. Prezentuje również możliwości zastosowań wiedzy ekologicznej do ochrony przyrody. Nowe wydanie zostało poszerzone o relacje między ekologią populacji a genetyką; historią roślinności a jej współczesnymi zmianami oraz o naukowe podstawy ochrony przyrody i ochrony środowiska. Dla studentów biologii i ochrony środowiska a także dla tych instytucji, które zajmują się kształtowaniem środowiska przyrodniczego.
1. Fizyka z astronomią : encyklopedia szkolna. Warszawa, 2004.
2. Państwa świata : leksykon. Warszawa, 2004.
3. Leksykon historii Europy XX wieku : 1900-2004. Warszawa, 2004.
4. Język polski : encyklopedia szkolna : liceum. Kraków, 2004.
5. Wielka encyklopedia zdrowia T.1-8. Poznań, 2005.
6. Słownik synonimów i antonimów. Wrocław, 2005.