KonkursyREGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój ulubiony bajkowy przyjaciel”Uwaga

KONKURS FOTOGRAFICZNY

1 maja 2004 roku, Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami przystąpiła do Unii Europejskiej. Było to piąte w historii rozszerzenie o nowych członków. Konkurs ma odpowiedzieć na pytanie, jak dzięki temu zmienia się mój region, jakie zmiany zaszły w naszym życiu , naszym najbliższym otoczeniu, miejscu nauki, pracy i wypoczynku. Czy wiemy co zawdzięczamy funduszom unijnym i czym możemy się pochwalić w swoim regionie mieszkańcom Unii Europejskiej. Jak wygląda „nasz kawałek Europy”?

REGULAMIN
Czytelnik roku 2009

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dorosłych zaprasza wszystkich czytelników do wzięcia udziału w konkursie Czytelnik roku 2009. Wystarczy zgłosić się do Wypożyczalni dla Dorosłych, wypełnić kartę zgłoszenia i gotowe. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale dla Dorosłych oraz TUTAJ
Konkurs powiatowy

„Z kobietami wielka bieda, ale bez nich żyć się nie da”
Zbliżający się Dzień Kobiet stał się okazją do zorganizowania konkursu poświęconego kobietom znanym i zasłużonym. Od zarania dziejów istniały kobiety, które mimo często niesprzyjających okoliczności, z powodzeniem zajmowały się polityką, nauką, kulturą czy sztuką. One właśnie stały się tematem konkursu powiatowego ph.: "Z kobietami wielka bieda, ale bez nich żyć się nie da" przygotowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Węgorzewie. Uczestnicy konkursu będą mieli okazję wykazać się znajomością historycznych i współczesnych, legendarnych i literackich przedstawicielek płci pięknej, które wywarły znaczący wpływ na historię i kulturę ludzkości. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy rozwiązać krzyżówkę, arkusze dostępne są w bibliotece oraz TU.
Wystarczy do 31 marca 2009 r. wysłać na adres mgbp.konkursy@wp.pl rozwiązania (2 hasła), aby wziąć udział w losowaniu nagród. Rozwiązania można również dostarczyć w wersji papierowej do siedziby biblioteki przy ul. Żeromskiego 2. Losowanie nagród odbędzie się 3 kwietnia 2009 roku.
Dnia 23.02.2008r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży zostały wręczone nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu literackiego "Harry Potter- Książe Półkrwi". Wpłynęło 31 prac. Wszystkie spełniły warunki przewidziane w regulaminie. Komisja przyznała 6 nagród oraz wyróżniła 8 prac.

Nagrody otrzymali:
I miejsce Perstynak Wojciech
I miejsce Kowalczyk Agata
I miejsce Komar Dorota
II miejsce Falkus Anna
II miejsce Paszejko Paulina
II miejsce Górska Natalia

Wyróżnienia otrzymali:
Bejnar Magdalena
Kulszewicz Magdalena
Serwinowski Łukasz
Szwedowicz Jan
Szyszko Katarzyna
Wiszowata Katarzyna
Żołondek Adam
Żołondek Daria

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Harry Potter - Książe Półkrwi”

1. Organizatorem konkursu jest M-GBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Węgorzewie.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat.
3. Konkurs trwa od 15 stycznia do 15 lutego 2008 r.
4. Celem konkursu jest zachęcenie do czytania oraz zapewnienie twórczego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy rozwiązać test zamknięty składający się z 18 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 2 pkt. (Załącznik 1)
6. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać wiek, adres, telefon.
7. Rozwiązany test prosimy dostarczyć do 15 lutego 2008 r. do M-GBP Oddział dla Dzieci w Węgorzewie, ul. Żeromskiego 2.
8. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceni dostarczone prace do 15 lutego 2008 r.
9. Spośród uczestników konkursu Komisja wyłoni trzy pierwsze miejsca i trzy wyróżnienia.
10. Wręczenie nagród odbędzie się 23 lutego 2008 r.

Konkurs trwa od 15 stycznia do 15 lutego 2008r.
Ogłoszenie wyników 23 lutego 2008r.
Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 2 pkt.
Spośród uczestników konkursu Komisja wyłoni trzy pierwsze miejsca i trzy wyróżnienia.
Punkt Informacji Europejskiej mieszczący się przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej informuje, że w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej ph.: „50 lat razem” wygrała Joanna Barniak z Węgorzewa. Serdecznie gratulujemy!

2007 r. - rokiem Stanisława Wyspiańskiego
28.11.2007 r. - 100 rocznica śmierci dramatopisarza, poety, inscenizatora, scenografa, reformatora teatru, malarza, architekta wnętrz, witrażysty

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO
„Stanisław Wyspiański - artysta wszechstronny”1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie pełniąca zadania biblioteki powiatowej.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców naszego powiatu, a w szczególności do miłośników twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

3. Celem konkursu jest przybliżenie twórczości jednego z najwybitniejszych artystów Młodej Polski.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy rozwiązać krzyżówkę (załącznik 1 ).

5. Konkurs trwa od 2 do 30 listopada 2007 r. Arkusze z odpowiedziami prosimy dostarczyć najpóźniej do 30 listopada 2007 r. do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie, 11- 600 Węgorzewo, ul. Żeromskiego 2.

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów wylosuje 3 nagrody. W losowaniu wezmą udział arkusze tylko z prawidłowymi rozwiązaniami (dwa hasła). O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni korespondencyjnie lub telefonicznie do 4 grudnia 2007 r.

6. Wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2007 r. w Czytelni dla Dorosłych.50 LAT RAZEM

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej mieszczący się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców powiatu Węgorzewskiego.
3. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na 10 pytań przedstawionych w formie pytań otwartych (arkusze z pytaniami są dostępne w bibliotece), a następnie dostarczyć je do naszej biblioteki.
5. Konkurs trwa od 09.10.2007r. do 31.10.2007r. Arkusze z odpowiedziami prosimy dostarczyć najpóźniej do 02 listopada 2007r. do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. Żeromskiego 2; bądź drogą elektroniczną na adres mgbp.konkursy@wp.pl

Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów wylosuje nagrody. W losowaniu wezmą udział arkusze tylko z poprawnymi odpowiedziami. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni korespondencyjnie bądź telefonicznie.

6. Wręczenie nagród odbędzie się 06 listopada 2007r.WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI DLA DZIECI
"PRZYGODY TOMKA NA WARMII I MAZURACH"

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy indywidualnej, której główną postacią będzie Tomek Wilmowski, bohater cyklu powieści Alfreda Szklarskiego. Akcja opowiadania musi rozgrywać się na Warmii i Mazurach w realnie istniejących miejscach i swą treścią nawiązywać do tradycji historycznych i kulturowych regionu.


ORGANIZATOR KONKURSU:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie


UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 10-14 lat.


TERMIN: maj - lipiec 2007 r.


TECHNIKA WYKONANIA PRAC:
Praca literacka w wersji elektronicznej powinna obejmować nie więcej niż 4 strony tekstu, czcionką Times New Roman (wielkość 12), odstęp między wierszami 1,0.


OPIS PRACY:
Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać rok urodzenia, tytuł pracy, adres (miejscowość, ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy), telefon.


TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC:
Ostateczny termin dostarczenia prac - 31 lipiec 2007 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, ul. Żeromskiego 2.


NAGRODY:
Przewiduje się wydanie książki zawierającej prace 15 laureatów konkursu, nagrody rzeczowe oraz jedną nagrodę specjalną dla laureata, który najlepiej rozwiąże test z wiedzy o przygodach Tomka Wilmowskiego w dniu rozdania nagród.


WRĘCZENIE NAGRÓD: listopad 2007 r.LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.

„KRÓLOWA ZIMA I JEJ CZARY”
  I kategoria wiekowa (dzieci w wieku 5-7 lat)

 1. Paulina Miszkiel (Węgorzewo)
 2. Patryk Prazner (Sobiechy)
 3. Wiktor Zagórski (Sobiechy)
  II kategoria wiekowa (dzieci w wieku 8-10 lat)

 1. Maciej Bydelski (Węgorzewo)
  Gabriela Jelska (Radzieje)
 2. Klaudia Zegar (Węgorzewo)
 3. Mariusz Gimła (Węgorzewo)
  Natalia Piątek (Pozezdrze)
  Wyróżnienia otrzymują:

  I kategoria wiekowa (dzieci w wieku 5-7 lat)

 1. Julia Bednarczyk (Radzieje)
 2. Łukasz Charszlak (Węgorzewo)
 3. Mikołaj Cieśliński (Węgorzewo)
 4. Dawid Czerniewicz (Węgorzewo)
 5. Eliza Drabyk (Sobiechy)
 6. Monika Drożyner (Węgorzewo)
 7. Przemysław Grabarz (Sobiechy)
 8. Jakub Jarmołowski (Węgorzewo)
 9. Julia Kalus (Węgorzewo)
 10. Krystian Kidaj (Radzieje)
 11. Urszula Konatowska (Budry)
 12. Natalia Kulbacka (Kuty)
 13. Kamil Matyszkiel (Sobiechy)
 14. Paulina Procyk (Sobiechy)
 15. Julia Sajewicz (Radzieje)
 16. Ola Szumowska (Kuty)
 17. Katarzyna Traczyk (Węgorzewo)
 18. Mateusz Trzasko (Węgorzewo)
 19. Wojciech Wiśniewski (Węgorzewo)
 20. Nina Woynarowska (Węgorzewo)
  II kategoria wiekowa (dzieci w wieku 8-10 lat)

 1. Zuzanna Bratko (Węgorzewo)
 2. Karolina Bujnowska (Radzieje)
 3. Weronika Durzyńska (Węgorzewo)
 4. Paweł Foryś (Sobiechy)
 5. Karolina Golińska (Węgorzewo)
 6. Jakub Jachimiak (Węgorzewo)
 7. Julia Kiełczewska (Węgorzewo)
 8. Piotr Klimaszewski, Emil Roch – 1 praca wspólna (Węgorzewo)
 9. Angelika Kochan (Węgielsztyn)
 10. Agata Kopeć (Perły)
 11. Maria Kowalik, Zuzanna Nojszewska - 1 praca wspólna (Węgorzewo)
 12. Szymon Krupa (Węgorzewo)
 13. Robert Krynicki (Sobiechy)
 14. Robert Lisik (Węgorzewo)
 15. Joanna Oleniuk (Węgorzewo)
 16. Paulina Pawiłan (Radzieje)
 17. Martyna Pękala (Węgorzewo)
 18. Benedykt Roch (Węgorzewo)
 19. Aurelia Zabłotna (Węgorzewo)
 20. Daria Żołondek (Węgorzewo)


REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KRÓLOWA ZIMA I JEJ CZARY”

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie pełniąca zadania biblioteki powiatowej.

 2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-10 lat.

 3. Konkurs trwa od 1 do 28 lutego 2007 r.

 4. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej uczestników konkursu oraz zapewnienie dzieciom twórczego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

 5. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie pracę (rysunek, malunek, wyklejankę, wydzierankę, pracę przestrzenną, itp.) przedstawiającą Królową Zimę lub plastyczny wizerunek jej czarów.

 6. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać wiek uczestnika, adres, telefon.

 7. Pracę prosimy dostarczyć do 1 marca 2007 r. do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie, 11- 600 Węgorzewo, ul. Żeromskiego 2.

 8. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceni dostarczone prace do 10 marca 2007 r. Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych (5-7 lat, 8-10 lat). W każdej z kategorii zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni korespondencyjnie lub telefonicznie do 16 marca 2007 r.

 9. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

 10. Wręczenie nagród odbędzie się 17 marca 2007 r.

 11. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie. Zastrzegamy sobie prawo do prezentacji nagrodzonych prac na wystawie w naszej bibliotece oraz na naszej stronie internetowej.KONKURS – „CZYTAJ I WYGRYWAJ!”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zachęca wszystkich mieszkańców naszego powiatu do udziału w cyklicznym konkursie „Czytaj i wygrywaj!” zamieszczanym na łamach „Węgorzewskiego Tygodnia”. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie, z jakiej książki (bestselleru ostatnich lat) pochodzi zamieszczony w gazecie fragment, oraz podać imię i nazwisko autora. Odpowiedzi z dopiskiem Zagadka nr ... należy umieścić na wyciętym z gazety kuponie i dostarczyć do MGBP w Węgorzewie lub do bibliotek w Budrach, Perłach, Pozezdrzu, Radziejach i Węgielsztynie, albo przesłać pocztą elektroniczną na adres mgbp.konkursy@wp.pl. Kupony i maile z prawidłowymi odpowiedziami wezmą udział w losowaniu, którego zwycięzca otrzyma atrakcyjną nagrodę książkową


Spośród uczestników konkursu którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi wylosowano zwycięzców.
   Zwycięzcom cotygodniowych zagadek literackich  wręczono dyplomy i  nagrody książkowe.
Sierotka, losująca nagrody uśmiechnęła się tym razem do:

Zagadka nr 1: Natalia Grabarczyk z Węgorzewa
                 Prawidłowa odpowiedź:
                 Helen Fielding, „Dziennik Bridget Jones”


Zagadka nr 2: Mariusz Kludziński z Węgorzewa
                 Prawidłowa odpowiedź:
                 Władysław Szpilman, „Pianista”


Zagadka nr 3: Magdalena Jodko z Maryszek
                 Prawidłowa odpowiedź: „Shrek”

Zagadka nr 4: Anna Skrypoczko z Węgorzewa
                 Prawidłowa odpowiedź:
                 Dan Brown, „Kod Leonarda da Vinci”


Zagadka nr 5: Agnieszka Pawlaszek z Radziej
                 Prawidłowa odpowiedź:
                 Janusz Leon Wiśniewski, „S@motność w sieci”


Zagadka nr 6: Aleksandra Krysik z Węgorzewa
                 Prawidłowa odpowiedź:
                 Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”


Zagadka nr 7: Wiesław Ziniewicz z Węgorzewa
                 Prawidłowa odpowiedź:
                Karen Blixen, „Pożegnanie z Afryką”


Zagadka nr 8: Daniel Falkowski z Radziszewa
                 Prawidłowa odpowiedź:
                 Aleksander Dumas, „Hrabia Monte Christo”


Zagadka nr 9: Żaneta Gajewska z Węgorzewa
                 Prawidłowa odpowiedź:
                 Umberto Eco, „Imię róży”


Zagadka nr 10: Krzysztof Szczygieł z Wyłud
                 Prawidłowa odpowiedź:
                 Henry Sienkiewicz, „Ogniem i mieczem”

Konkurs plastyczno-literacki dla dzieci ph. „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
Laureaci konkursu:
plastyczno-literackiego dla dzieci (na szczeblu powiatowym) w 50. rocznicę śmierci A.A. Milne i w 80. rocznicę pierwszego wydania Kubusia Puchatka

ph. „Przyjaciele Kubusia Puchatka”

Konkurs plastyczny:

1. Julia Bednarczyk (Radzieje)
2. Katarzyna Junko (Węgorzewo)
3. Paulina Puter (Węgorzewo)


Konkurs literacki:

Kosmici - „Planeta wyobraźni” (Węgorzewo)
1. Gabriela Furtak – 10 lat
2. Kamil Rostecki – 13 lat
3. Marta Furtak – 13 lat

Małe Syrenki - „Przygoda w wirtualnym świecie” (Radzieje)
1. Edyta Zając – 11 lat
2. Iza Jarczyk – 11 lat
3. Klaudia Siwek – 11 lat

Poszukiwacze - „Dobry Uczynek Puchatka” (Węgorzewo)
1. Jan Jaworski – 13 lat
2. Krzysztof Syrysko – 13 lat

Oddział dla Młodzieży w dniach 15.05- 15.06 2006r. bierze udział w konkursie "Wiosna z literaturą młodzieżową Wydawnictwa Egmont". Dla czytelników wyeksponowano na osobnych regałach 595 pięknych książek wydanych przez "Egmont". Wszystkich czytelników serdecznie zapraszamy