KONKURS FOTOGRAFICZNY


Cel i tematyka konkursu
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie ogłasza konkurs fotograficzny pt: „ODNOWA I PIĘKNO NASZEGO REGIONU” Konkurs jest związany z 5 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, którą będziemy obchodzić 1 maja 2009 roku. Celem Konkursu jest ukazanie w formie fotografii czarnobiałej, barwnej lub sepii odnowy i rozwoju, który zawdzięczamy wykorzystanym funduszom unijnym oraz historii, tradycji, lokalnych odmienności, naszej dzikiej, unikatowej przyrody, które my oferujemy Unii. Zasady konkursu 1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych powyżej 15 roku życia. 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 zdjęć. 4. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym w formacie minimum 15 X 21 cm lub większym. 5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie brały udziały w innych konkursach. 6. Każda z fotografii powinna być opatrzona tytułem nadanym przez autora zdjęcia. 7. Przedstawiony materiał musi dotyczyć powiatu węgorzewskiego. 8. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 9. Każdy uczestnik Konkursu dostarczy zdjęcie lub zestaw zdjęć na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Ul. Żeromskiego 2 11-600 Węgorzewo z dopiskiem: „ODNOWA I PIĘKNO NASZEGO REGIONU” 10. Zdjęcia konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym, terminie do dnia 30 maja 2009 r. 11. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon. 12. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody. 13. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną pokazane na pokonkursowej ekspozycji w M-GBP. 14. M-GBP zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w ramach prowadzonej działalności kulturalnej.