CZYTELNIK ROKU 2009
REGULAMIN KONKURSU1.	Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
	w Węgorzewie.
	
2.	Czas trwania od 1 marca do 31 grudnia 2009 r. 

3.	Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa w środowisku, 
	zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą oraz 
	zachęcenie do częstszego odwiedzania biblioteki. 
	
4.	W konkursie mogą wziąć udział czytelnicy, którzy korzystają 
	ze zbiorów biblioteki. 

5.	Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnej 
	karty czytelnika, to znaczy, że użytkownicy wypożyczający 
	książki na kartę rodziców lub rodzeństwa nie mogą przystąpić
	do Konkursu. 
	
6.	Czytelnicy chętni do udziału powinni zgłosić swoje uczestnictwo
	osobiście w bibliotece i wypełnić Kartę zgłoszeniową. 
	
7.	Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu Czytelnik roku 2009 
	jest największa liczba wypożyczonych książek:
	
	- Jedna wypożyczona książka - 1 punkt

	Dodatkowo każdy uczestnik może uzyskać punkty za:
	
	- przyprowadzenie nowego czytelnika, który w okresie trwania 
	konkursu musi pożyczać książki - 20 punktów 
	
	- pomoc w zorganizowaniu imprezy czytelniczej - 10 punktów 
	
	- dowolne wpłaty na zakup nowości - 10 punktów

8.	Nagrodzeni czytelnicy otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody.

9.	Jury ogłosi wyniki konkursu po jego zakończeniu. O dokładnym 
	terminie rozstrzygnięcia konkursu nagrodzeni czytelnicy zostaną 
	powiadomieni w późniejszym terminie. 
	
10.	Lista nagrodzonych czytelników będzie prezentowana na tablicy 
	w Bibliotece oraz na stronie internetowej.