REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój ulubiony bajkowy przyjaciel”1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
  w Węgorzewie pełniąca zadania biblioteki powiatowej. 
 
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-10 lat.

3. Konkurs trwa od 27 kwietnia do 22 maja 2009 r. 

4. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych 
  mieszkańców naszego powiatu oraz rozwijanie zdolności plastycznych 
  i ekspresji twórczej uczestników konkursu.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę przestrzenną 
  w dowolnym formacie i z dowolnych materiałów (brystol, styropian, 
  tkanina, włóczka, modelina, glina, plastelina, masy plastyczne itp.)
  przedstawiającą ulubionego bajkowego przyjaciela.

6. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać wiek autora,
  tytuł pracy, adres, telefon. 

7. Pracę prosimy dostarczyć do 22 maja 2009 r. do Miejsko-Gminnej 
  Biblioteki Publicznej w Węgorzewie, 11- 600 Węgorzewo, ul. Żeromskiego 2.

8. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceni dostarczone prace do 
  26 maja 2009 r. Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych (5-7 lat, 8-10 lat). 
  W każdej z kategorii zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca. 
  O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni korespondencyjnie
  lub telefonicznie do 29 maja 2009 r. 

9. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

10. Wręczenie nagród odbędzie się 30 maja 2009 r. 

11. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością 
  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie. Zastrzegamy sobie 
  prawo do prezentacji nagrodzonych prac na wystawie w naszej bibliotece 
  oraz na naszej stronie internetowej.