Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku 


 


     

 STRONA GŁÓWNA


 

 

  •  baszta
REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
                                                                                                   

1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego będącego własnością biblioteki, w tym Internetu, jest bezpłatne.

2. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów dydaktycznych, naukowych, badawczych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej.

3. Prawo do korzystania z komputerów i sieci Internet w MGBP mają wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.

4. Osoba korzystająca z czytelni internetowej zobowiązana jest zostawić legitymację szkolną (lub inny dowód tożsamości) u pracownika biblioteki. Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania z Internetu i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

5. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba
(w wyjątkowych przypadkach 2 osoby).

6. Limit czasu pracy pojedeynczej sesji internetowej wynosi 30
minut. Czas korzystania z dostępu do komputera może zostać:

- przedłużony gdy wykonywana przez Użytkownika praca wymaga tego i nie będzie innych chętnych do korzystania z danego stanowiska,

- ograniczony w momencie dużej ilości chętnych do korzystania
  ze stanowisk komputerowych o czym Użytkownik jest informowany.

7. Z dostępu do Internetu można korzystać w godzinach pracy placówki, jednak najpóźniej 15 minut przed zamknięciem placówki należy zakończyć korzystanie ze stanowiska komputerowego.


8. Dyżurny bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkownika oraz natychmiast przerwać sesję i odmówić dalszego dostępu do komputera, jeżeli uzna, że korzystający wykonuje czynności niepożądane.

9. Dozwolone jest wyszukiwanie informacji na różnych portalach internetowych, korzystanie z baz danych biblioteki, korzystanie wyłącznie z zainstalowanych programów i pakietów multimedialnych.

10. Dźwięk odtwarzany podczas obsługi Internetu i programów multimedialnych może być emitowany tylko przez podłączone do komputera słuchawki.

11. Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji.

12. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać własnych plików na jego dysku. W przypadku pozostawienia przez czytelnika własnych plików na dysku zostaną one usunięte.

f


    


 


             Copyright 2010 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku.
                                          

 
katalog
 
 

program

plus
orangeWARTO ZAJRZEĆ

czytamy

otwórz książkÄ™
wolne lektury
wolne
polska federacja 

W tym miesiącu
przypada rocznica 

....czytaj