Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku 


 


     

 STRONA GŁÓWNA


 

 

  •  baszta


    REGULAMIN CZYTELNI

                                                                                                   

§1


1. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. 

2. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza dokument 

     z fotografią ważny na dany okres. 

3. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności. 

4. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele od lat 7 niezależnie 

     od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki. 

5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

§2


1. W czytelni korzystać można z czasopism i księgozbioru podręcznego.

2.  Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

3. Z bieżących czasopism korzysta czytelnik bez pośrednictwa 

     bibliotekarza. 

4. Książka spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism

     zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.

5. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z książki        

    dostarczonej mu spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może 

    zatrzymać ją w czytelni przez 2 dni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą

    być zatrzymane książki, z których często korzystają czytelnicy. 

6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo 

     ktoś inny korzysta.

7. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.

8. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzye 

     pozostawiony dokument.

9. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

10. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w 

    księgozbiorze, biblioteka informuje, w której z bibliotek na terenie 

    województwa może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka. 

    Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książki z innych

    bibliotek, jeżeli czytelnik nie może z tych bibliotek korzystać osobiście.

h
   


                            

                 Copyright 2010 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku.
                                                            
 
katalog
 
 

program

plus
orangeWARTO ZAJRZEĆ

czytamy

otwórz książkÄ™
wolne lektury
wolne
polska federacja 

W tym miesiącu
przypada rocznica 

....czytaj