Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku 


 


     

 STRONA GŁÓWNA


 

 

  •  baszta


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

                                                                                                   

§1


1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

     a. okazać dowód osobisty

     b. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu na karcie zapisu

4. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie rodzice i 

     opiekunowie prawni.
 

§2


1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:

    a. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem miasta i gminy.
 

§3


1. Wypożyczyć można jednocześnie 10 woluminów.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeśli 

     stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeśli 

     nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

5. Na prośbę czytelników biblioteka może rezerwować książki aktualnie 

     wypożyczone przez czytelników.

6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informacjęw której z 

     najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego 

     pozycja. Na prośbę czytelników biblioteka sprawdza w miarę możliwości 

     książki z innych bibliotek.

7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników
   
     dorosłych za zgodą tych czytelników.

§4

   Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w 

   doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnyh 

   itp.

u 


                             Copyright 2010 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku. 
 
katalog
 
 

program

plus
orange
WARTO ZAJRZEĆ

czytamy

otwórz książkÄ™
wolne lektury
wolne
polska federacja 


W tym miesiącu
przypada rocznica 

....czytaj