Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku 


 


     

 STRONA GŁÓWNA


 

 

  •  baszta„Ochrona danych osobowych"

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych czytelników.

1.  Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark.

2.       Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: iod.mgbp@lidzbark.pl

3.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia ochrony materiałów bibliotecznych między innymi poprzez kontakt z Państwem w przypadku niezwrócenia książki do Biblioteki.

4.       Państwa dane osobowe przetwarzane są:

-      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

-      podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

5.      Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego w punkcie 3 celu, do czasu kiedy będziecie Państwo naszymi Czytelnikami.

6. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych.

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8.   Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

9.   Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

10.   Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Copyright 2010 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku.

 
katalog
 
 

program

plus
orange
WARTO ZAJRZEĆ

czytamy

otwórz książkÄ™
wolne lektury
wolne
polska federacja 


W tym miesiącu
przypada rocznica

....czytaj