Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku 


 


     

 STRONA GŁÓWNA


 

 

  •  baszta


Dzieje biblioteki


4 maja 1948 - powołano do życia stałą Bibliotekę Miejską w Lidzbarku. Zajmowała lokal o powierzchni 35m2  w budynku Miejskiej Rady Narodowej przy ul. Świerczewskiego 19. Początkowo liczyła 135 tomów. Organizatorką i pierwszą kierowniczką była pani Jadwiga Raszkowska.

1 grudnia 1952 - kierowniczką Biblioteki zostaje pani Jadwiga Szewczyk, która funkcję tę pełni do września 1980 r.

1954 - założono punkt przy Szpitalu Miejskim

1955 - powstaje zespół głośnego czytania - młodzież w wieku 15-19 lat spotyka się w Bibliotece, by głośno czytać ciekawe książki

1960 - zorganizowano pierwsze spotkanie autorskie - gościem był Włodzimierz Puchalski, autor książek przyrodniczych

1962 - imprezy czytelnicze dla dzieci cieszą się tak wielkim zainteresowaniem, że wprowadzono kartki wstępu

grudzień 1963 - Biblioteka otrzymuje nowy lokal o powierzchni 60 m 2 przy ul. Dzialdowskiej 11

1965  - po raz pierwszy zorganizowano punkty sezonowe przy ośrodkach wypoczynkowych

1973 - połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku, Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku oraz Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Kiełpinach w jedną Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Lidzbark;na terenie gminy funkcjonują 4 filie biblioteczne: w Bryńsku, Kiełpinach, Słupie i Wąpiersku 

maj 1975  - przeniesienie Biblioteki Miejskiej do lokalu o powierzchni 102 m2 przy ul. Nowy Rynek 16; powstaje czytelnia

1 czerwca 1975 - w wyniku reorganizacji  administracji państwowej Biblioteka zostaje włączona do sieci województwa ciechanowskiego

1976 - Filię Biblioteczną w Słupie przeniesiono do Jelenia; do Biblioteki włączono Filię w Dłutowie

1980  - we współzawodnictwie "Biblioteka - popularyzatorem wiedzy o Polsce i Ziemi Ciechanowskiej" Biblioteka otrzymuje nagrodę rzeczową - telewizor

1986 - Biblioteka zajmuje I miejsce w województwie ciechanowskim oraz otrzymuje nagrodę centralną (200 tys.zł.) w ogólnopolskim współzawodnictwie "O najlepszą bibliotekę w gminie" organizowanym przez Ministerstwo Kultury

1986 - przystąpiono do remontu zabytkowego budynku przeznaczonego na potrzeby Biblioteki

1991 - finansowanie Biblioteki przejmuje samorząd lokalny (gmina)

maj 1991 przejściowe pogorszenie warunków lokalowych Biblioteki; przeniesienie do lokalu o powierzchni 40 m2 przy ulicy Jeleńskiej 4

styczeń-marzec 1992 - trwa przeprowadzka do lokalu przy ulicy Zamkowej

marzec 1992
 - Biblioteka rozpoczyna działalność w nowym lokalu przy ulicy Zamkowej 2 (w baszcie zamkowej z początków XV w. zorganizowano wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnię oraz magazyn książek)

1999-2000
 - dwie nieudane próby likwidacji Filii Bibliotecznych podjęte na sesjach Rady Miejskiej


                                                           

                                                 a

                           Copyright 2010 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku.

 
katalog
 
 

program

plus
orange
WARTO ZAJRZEĆ

czytamy

otwórz książkÄ™
wolne lektury
wolne
polska federacja 

W tym miesiącu
przypada rocznica 

....czytaj