Herb gminy Jeziorany

O bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach jest samorządową instytucją kultury. Do podstawowych jej zadań należy: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie głównego zbioru materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej opracowywanie i organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskiej Bibliotece Publicznej i Czytelni internetowej są organizowane konkursy, spotkania z bajką, teatrzyki, głośne czytanie książek, spotkania przy komputerze.

Do góry  poczta  cofnij