| Start | Informacje | Spis treści | Skomentuj | Słownik | Przydatne adresy | Liczba odwiedzin: 327733 |

Wstęp

Część I
PODSTAWY TEORETYCZNE

1. Istota techniki roślinnych kultur in vitro

1.1 Podstawowe definicje; główne kierunki przemian rozwojowych roślinnych tkanek in vitro

1.2 Pożywki

1.3 Odkażanie

1.4 Fizyczne warunki hodowli

1.5 Rodowód hodowli roślinnych komórek, tkanek i organów

2. Masowa produkcja zdrowego i jednorodnego materiału roślinnego

2.1 Mikrorozmnażanie

2.2 Zaburzenia rozwojowe i zmienność roślin produkowanych in vitro

2.3 Krioprezerwacja i inne metody długotrwałego przechowywania materiału biologicznego

2.3.1 Cele i główne formy banków genów (biobanków)

2.3.2 Zasady krioprezerwacji

2.3.3 Etapy procesu krioprezerwacji

2.3.4 Metody krioprezerwacji

2.4 Uwalnianie roślin od patogenów przy pomocy kultur in vitro

3. Hodowle organów generatywnych

3.1 Zastosowanie kultur in vitro do otrzymywania mieszańców generatywnych. Zapylenie in vitro i ratowanie zarodków

3.2 Haploidy i podwojone haploidy

3.3 Triploidy

3.4 Inne zastosowania hodowli organów generatywnych

3.5 Terminologia dotycząca stopnia ploidalności komórek - przypomnienia i uzupełnienia

4. Izolowane protoplasty i mieszańce somatyczne

4.1 Izolowanie protoplastów

4.2 Fuzjonowanie protoplastów

5. Zastosowanie roślinnych kultur in vitro do transformowania roślin

5.1 Zasady i cele transformacji genetycznej

5.2 Transformowanie roślin przy pomocy Agrobacterium tumefaciens lub A. rhizogenes

5.2a Uzupełniające informacje o biologii A. tumefaciens i mechanizmie transformacji roślin przez te bakterie

5.3 Transformacja przy pomocy wirusów

5.4 Transformacja biolistyczna (mikrowstrzeliwanie)

5.5 Metoda mikroiniekcji

6. Kultury zawiesinowe i mikrokultury

6.1 Definicja kultury zawiesinowej

6.2 Materiał roślinny wykorzystywany do zakładania kultur zawiesinowych

6.3 Pożywki dla kultur zawiesinowych

6.4 Sprzęt do prowadzenia kultur zawiesinowych

6.5 Ocena jakościowa i ilościowa kultur zawiesinowych

6.6 Mikrohodowle. Bibułowe tratwy, warstwy odżywcze, mikrokomory


Część II
INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ

Ćwiczenie 1. Istota roślinnych kultur in vitro. Zasady pracy w warunkach jałowości. Zakładanie pierwszych aksenicznych hodowli


Część III
WIADOMOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE (DODATKI)

1. Prehistoria i historia roślinnych kultur in vitro

2. Historia opracowania pożywki MS (Murashigego i Skooga, 1962)

3. Historia opracowania pożywki B5 Gamborga (1968)

4. Historia opracowania pożywki Kao i Michayluka (1975)


SŁOWNIK

PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE

Ostatnia modyfikacja strony: 2010-11-28 17:34