| Start | Informacje | Spis treści | Skomentuj | Słownik | Przydatne adresy | Liczba odwiedzin: 327712 |

WSTĘP

Niniejszy podręcznik ma ułatwić studentom biotechnologii, biologii i ogrodnictwa zapoznanie się z metodami roślinnych kultur in vitro. Część I jest zbiorem wykładów przedstawiających w możliwie szerokiej perspektywie rodzaje tych technik, ich biologiczne podstawy, terminologię i zastosowania. Część II zawiera instrukcje wykonania ćwiczeń, ilustrujących zagadnienia teoretyczne konkretnymi przykładami. Ćwiczenia powinny dać studentom orientację, a nawet pewną wprawę w stosowaniu wspomnianych technik.

Szczegółowe zalecenia metodyczne, (np. skład pożywek, przygotowanie materiału roślinnego, warunki hodowli) pozwolą na dotarcie do celu prostą drogą. Z drugiej jednak strony, warto wskazówki te potraktować jako punkt wyjścia do analiz porównawczych i optymalizacyjnych. Wydaje się, że ćwiczenia dydaktyczne, które z natury mają charakter dosyć masowych prac doświadczalnych, zupełnie dobrze się do tego nadają.

W całym podręczniku zarówno terminy łacińskie jak i inne obcojęzyczne pisane są kursywą, o ile nie zostały jeszcze zupełnie przyswojone przez język polski.

Autorzy podręcznika za swój atut uważają raczej zapał i świeżość spojrzeń, niż doświadczenie. Widząc, że tekst tego typu podręcznika wymaga nie kończących się zmian, uzupełnień i aktualizacji zdecydowaliśmy się udostępnić go wszystkim zainteresowanym, w Internecie, w obecnej, niezbyt kompletnej i z pewnością nienajdoskonalszej jeszcze postaci

Kamilla Górska, Michał Kaszuba, Sylwia Ligman, Wioletta Pluskota, Jacek Wojciechowicz, Anna Źróbek-Sokolnik, Dariusz J. Michalczyk (red.)Ostatnia modyfikacja strony: 2008-05-13 19:41