| Start | Informacje | Spis treści | Skomentuj | Słownik | Przydatne adresy | Liczba odwiedzin: 323000 |

6.3 Pożywki dla kultur zawiesinowych

6.4 Sprzęt do prowadzenia kultur zawiesinowych

Hodowle zawiesinowe prowadzi się najczęściej w różnej pojemności kolbach stożkowych (erlenmajerkach). Rzadziej wykorzystuje się probówki i inne specjalnie przystosowane naczynia (np. kolby z bocznym tubusem ułatwiającym ocenę ilości osadu, kolby z wypustkami ułatwiającymi rozdrobnienie eksplantatów i agregatów komórkowych). W przypadku hodowli komórek na dużą skalę stosuje się różnego rodzaju fermentory (urządzenia podobne do stosowanych w biotechnologii mikrobiologicznej), o automatycznie kontrolowanym działaniu. System hodowli może być:

Warunkiem zbudowania systemu ciągłego otwartego hodowli jest stworzenie automatycznego układu analizującego gęstość zawiesiny i dostosowującego do niej szybkość odprowadzania zawiesiny i dodawania świeżej pożywki. Łatwym do zmierzenia wskaźnikiem gęstości hodowli jest stopień jej zmętnienia. Bioreaktory, które mierzą ten parametr i dostosowują do niego warunki hodowli nazywa się turbidostatami. Do pewnego stopnia można kontrolować gęstość zawiesiny precyzyjnie dozując jeden ze składników pożywki, silnie wpływający na częstość podziałów komórkowych. Bioreaktory pracujące na tej zasadzie nazywa się chemostatami.

W zależności od naczyń używanych do prowadzenia kultury zawiesinowej stosuje się różne typy urządzeń zapewniających mieszanie i napowietrzanie zawiesiny. Probówki zamocowuje się pod odpowiednim kątem na obrotowych platformach, kolby umieszcza się na wytrząsarkach (nadających im ruchy eliptyczne z szybkością około 100 do 180 obr./min), natomiast w kulturach prowadzonych w dużej skali wykorzystuje się mieszanie bąbelkowe (typu airlift) - strumieniem powietrza uwalnianego z zanurzonej w pożywce dyszy, albo mechaniczne - przy wykorzystaniu łopatkowych mieszadeł. Szybkość wzrostu hodowli zawiesinowej komórek może różnić się zależnie od wielkości i kształtu naczyń, ich bardziej lub mniej szczelnego zamknięcia itp.

Hodowle komórek roślinnych mogą być prowadzone zarówno na świetle (zwykle o niskim natężeniu, np. 500 - 1000 luksów), jak i w całkowitej ciemności, zwykle w temperaturze około 25 - 28°C.

6.5 Ocena jakościowa i ilościowa kultur zawiesinowych


Ostatnia modyfikacja strony: 2008-05-13 19:41