| Start | Informacje | Spis treści | Skomentuj | Słownik | Przydatne adresy | Liczba odwiedzin: 326162 |

6.1 Definicja kultury zawiesinowej

6.2 Materiał roślinny wykorzystywany do zakładania kultur zawiesinowych

Do otrzymania zawiesin komórkowych wykorzystywane są różnego rodzaju eksplantaty, najczęściej zaś młody, luźny kalus, zmacerowane zarodki oraz drobno pokrojone fragmenty siewek, np. wierzchołki pędu, blaszki liściowej lub korzeni. Jednakże używając eksplantatów pierwotnych wyizolowanych bezpośrednio z roślin, należy liczyć się z tym, że wzrost hodowli zawiesinowej może ulec znacznemu opóźnieniu ze względu na gwałtowną zmianą środowiska i dużą spoistość tkanek roślinnych. Z tych powodów inne niż kalus typy tkanek wykorzystywane są stosunkowo rzadko. Kalus używany do zapoczątkowania hodowli zawiesinowej musi mieć postać miękkiej tkanki z luźno ułożonych komórek, tak by po umieszczeniu w płynnej, wytrząsanej pożywce, uległ rozbiciu na drobne fragmenty lub nawet pojedyncze komórki. Eksplantaty, używane do założenia zawiesiny komórkowej muszą być zupełnie wolne od drobnoustrojów. Również z tego powodu materiał roślinny używany jako eksplantat pochodzi najczęściej już z hodowli in vitro.

6.3 Pożywki dla kultur zawiesinowych


Ostatnia modyfikacja strony: 2008-05-13 19:41