| Start | Informacje | Spis treści | Skomentuj | Słownik | Przydatne adresy | Liczba odwiedzin: 322999 |

5.2 Transformowanie roślin przy pomocy Agrobacterium tumefaciens lub A. rhizogenes

6.1 Definicja kultury zawiesinowej

Kulturę zawiesinową można zdefiniować jako zbiór pojedynczych, szybko dzielących się komórek zawieszonych w płynnej pożywce. Definicja ta określa jednak zawiesinę "idealną", jakiej prawie nie daje się zaobserwować. W rzeczywistości bowiem w hodowlach zawiesinowych oprócz pojedynczych komórek występują także różnej wielkości skupiska (agregaty komórkowe). Agregaty komórkowe mogą być mikroskopijne, zbudowane z od kilku do około kilkudziesięciu komórek, lub większe, o średnicy do kilku mm. Pożywka w której prowadzi się hodowlę zawiesinową jest stale wytrząsana lub mieszana, co zapewnia jej dobre napowietrzenie i jednorodność pod względem składu chemicznego, a ponadto przyczynia się do rozproszenia namnażających się komórek.

6.2 Materiał roślinny wykorzystywany do zakładania kultur zawiesinowych


Ostatnia modyfikacja strony: 2008-05-13 19:41