| Start | Informacje | Spis treści | Skomentuj | Słownik | Przydatne adresy | Liczba odwiedzin: 315129 |

1.3 Odkażanie

1.4 Fizyczne warunki hodowli

Zakładanie hodowli kończy się szczelnym zamknięciem naczynia hodowlanego (słoika, probówki lub kolbki), jego opisaniem (np. data założenia hodowli, jej "właściciel", rodzaj pożywki) i przeniesieniem do pokoju hodowlanego, tj. pomieszczenia w którym panują kontrolowane warunki temperatury i oświetlenia. Jakie warunki będą najodpowiedniejsze do hodowli zależy od jej obiektu i celu. Zwykle temperatura wynosi ok. 20 - 26°C, niższa temperatura (ok. 10°C) stosowana jest czasami, gdy badaczowi zależy na utrzymaniu materiału w warunkach in vitro bez konieczności częstego przeszczepiania (a więc przy zahamowaniu wzrostu rośliny). Intensywność światła jest zwykle mniejsza niż w uprawie całych roślin ( zwykle ok. 500 - 3000 lux, rzadko do ok. 10.000 lux por. Dodatek 3), a niektóre hodowle prowadzone są w całkowitej ciemności (zwłaszcza kultury kalusa i korzeni). Wynik hodowli może zależeć nie tylko od intensywności światła, ale też od jego barwy, jednakże standardem w kulturach in vitro jest stosowanie świetlówek dających światło "zimne" białe. Czasami stosuje się też specjalne jarzeniówki dla roślin, których światło wzbogacone jest w promienie długofalowe - czerwone - i krótkofalowe - fioletowe (rośliny, przeciwnie niż człowiek, najmniej wyczulone są na światło zielone - i w najmniejszym stopniu je wykorzystują. W tym samym celu jarzeniówki mogą być uzupełnione lampami sodowymi. Zazwyczaj stosuje się światło na przemian z okresami ciemności, zmieniającymi się w rytmie dobowym (fotoperiod). Typowy fotoperiod określa się jako 16:8h (16 godzin światła + 8 godzin ciemności). Jeśli jakaś kultura prowadzona jest stale w ciemności, to wszelkie niezbędne manipulacje i obserwacje można wykonywać włączając na chwilę słabe świetło zielone. Umieszczona w pokoju hodowlanym kultura powinna być systematycznie obserwowana, tak by mieć pewność, że nie rozwijają się w niej zakażenia (pleśnie, bakterie), kultura jest zdrowa i dobrze odżywiona. Co kilka dni do kilku miesięcy konieczne jest pasażowanie kultury - przeniesienie jej fragmentu na świeżą pożywkę. Najczęściej przeprowadza się ten zabieg co 4 tygodnie.

1.5 Rodowód hodowli roślinnych komórek, tkanek i organów


Ostatnia modyfikacja strony: 2008-05-13 19:41