Spotkania dla klas I-III zorganizowane są po hasłem „Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska”. Prezentacja multimedialna dotyczy psów – ich pochodzenia, opieki nad nimi oraz właściwego traktowania. Wszystkie dzieci otrzymują pamiątkowe zakładki i ulotki informacyjne. .