Biblioteka nasza przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.
Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach projektu biblioteka otrzymała urządzenie Czytak Plus,

które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące.

Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać CzytakaPlus wraz z książkami audio czytelnikom z orzeczeniem niepełnosprawności narządu wzroku.
Biblioteka otrzymała także pakiet cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak.
Szczegółowy regulamin wypożyczania znajduje się w pliku poniżej.
Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.