Spotkanie ph.: „Przeciwdziałanie bezrobociu”
25 marca 2009 r.

W Czytelni w Starym Ratuszu WBP odbyło się spotkanie ph.: „Przeciwdziałanie bezrobociu” poprowadzone przez przedstawicieli Miejskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

W programie spotkania:

1. Planowanie kariery zawodowej.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie

2. Metody poszukiwania pracy.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

3. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy - zawody najczęściej poszukiwane.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

4. Pomoc bezrobotnym w podjęciu zatrudnienia: szkolenia, kontynuacja nauki, przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

powrót