Prezentacja koncepcji „Olsztyn - powrót tramwaju”
20 marca 2009 r.

W Atrium Starego Ratusza WBP odbyła się prezentacja koncepcji "Olsztyn - powrót tramwaju” przygotowanej przez społeczne stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna. Spotkanie poprowadzili: Tomasz Birezowski i Łukasz Tworkowski /członkowie stowarzyszenia/

Niewiele osób pamięta kiedy ulicami naszego miasta przemykały tramwaje. Elektryczne pojazdy ruszyły w 1907 roku zyskując od razu wielką popularność. Towaryszyły naszemu miastu przez prawie 60 lat, aż do fatalnej decyzji o zamknięciu linii w 1965 roku.

Po kolejnych dekadach ten ekologiczny i nowoczesny środek transportu ma szanse wrócić do Olsztyna.

Stowarzyszenie ,,Forum Rozwoju Olsztyna", które jest grupą olsztyniaków i sympatyków Olsztyna, ludzi młodych, entuzjastów rozwoju naszego miasta, chciałoby wziąć udział w dyskusji społecznej na temat tego kluczowego dla nas przedsięwzięcia.
Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta. Mamy ambitne plany i wizję przyjaznego, uporządkowanego urbanistycznie Olsztyna ze świetną architekturą.
Jako mieszkańcy pragniemy pokazać swoje zdanie na temat kształtu miasta i chcemy uczestniczyć w wyznaczaniu kierunków jego rozwoju.
Wierzymy, że projekt przywrócenia tramwaju może przyczynić się nie tylko do polepszenia sytuacji komunikacyjnej, ale dać o wiele więcej innych korzyści. Zmienić styl życia olsztyniaków redukując problem korków, zanieczyszczenia i wypadków drogowych. Ponadto tramwaj może pomóc ograniczyć negatywne zjawiska jakie grożą współczesnym miastom takie jak dezurbanizacja, wyludnienie oraz śmierć centrum.

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna proponuje przeprowadzenie trasy, która opiera się na założeniu, że tramwaj w pierwszym rzędzie powinien łączyć obszary miasta stanowiące o jego tożsamości i charakterze. Dlatego trasa obejmuje nie tylko wielkie blokowiska, ale także miasteczko uniwersyteckie, Stare Miasto, Śródmieście oraz Dworzec PKP.
Pokazujemy rozwiązania, które sprawiają, że tramwaj może biec wąskimi ulicami oraz współtworzyć zupełnie nową jakość przestrzeni publicznej jaką jest współczesny deptak. Chcemy zaznaczyć, że skorzystają na tym nie tylko piesi, ale także kierowcy.

Nasza wizja powstawała podczas długich, wielopłaszczyznowych dyskusji i konsultacji. Nasze rozwiązania są realistyczne i przemyślane. Chcemy aby ten projekt był zaczątkiem traktowania organizacji społecznych przez miasto jako partnera w rozmowie, oraz aby instytucja "konsultacji społecznych" stała się istotnym elementem współpracy miasto-mieszkańcy.

powrót