Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie
11 marca 2009 r.

Dnia 11 marca 2009 r. odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Na Zjeździe przedstawiono sprawozdania z działalności Okręgu w poprzedniej kadencji (lata 2005-2009), wybrano nowe władze, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i Delegatów na Zjazd Krajowy SBP. Omówiono też bieżące sprawy i plany najbliższej pracy bibliotek i bibliotekarzy.

powrót