Konferencje kończące projekt „Internetowy Festiwal Literacki Euroczytanie 2007” 12 - 15 lutego 2008 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC.

12 lutego 2008 r. - Olsztyn - podsumowanie projektu w Polsce
Po oficjalnym otwarciu konferencji, którego dokonali dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - Andrzej Marcinkiewicz oraz Piotr Burczyk z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, wręczono nagrody polskim laureatom konkursu „To lubię!” organizowanego w ramach projektu oraz zaprezentowano wydawnictwo pofestiwalowe zawierające eseje 24 laureatów konkursu z trzech krajów partnerskich. Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w panelu dyskusyjnym ph. „Ambicja? Rozrywka? Snobizm? Czego oczekuje czytelnik literatury współczesnej?” prowadzonym przez Włodzimierza Kowalewskiego przy współudziale Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Bernadetty Darskiej i Zbigniewa Chojnowskiego.

 

14 lutego 2008 r. - Taurogi - podsumowanie projektu na Litwie
Konferencję otworzyła gubernator okręgu - pani Irena Riczkuwiene. Oprócz wręczenia nagród litewskim laureatom konkursu „To lubię!” i podsumowania projektu podziękowano także nauczycielom szkół współpracujących z Biblioteką Publiczną w Taurogach podczas festiwalu. Krótkie wystąpienia wygłosili: byrektor Biblioteki Publicznej w Taurogach - Vida Kazakiewicziene, dyrektorzy pozostałych bibliotek partnerskich projektu oraz Riczardas Szileika - ekspert litewski, Audrone Anuliene - członek komisji litewskiej i dr Regimantas Tamoszajtis z Uniwersytetu Wileńskiego. Ciekawym elementem był występ uczniów gimnazjum Versme w Taurogach, którzy zaprezentowali fragmenty zwycięskich esejów w trzech językach: litewskim, polskim i rosyjskim.

 

15 lutego 2008 r. - Kaliningrad - podsumowanie projektu w Rosji
Otwarcia konferencji dokonali Michaił Andriejew - Minister Kultury administracji Obwodu Kaliningradzkiego, Nina Peretiaka - przedstawiciel Ministerstwa Kultury administracji Obwodu Kaliningradzkiego i Nina Ruzowa - dyrektor Kaliningradzkiej Obwodowej Uniwersalnej Biblioteki Naukowej. Wyróżniono laureatów konkursu rosyjskiego „To lubię!” oraz laureatów z krajów partnerskich - Litwy i Polski. Podsumowania projektu dokonali: Stanisław Swiridow - ekspert rosyjski i Natalia Lichina - członek rosyjskiej komisji oraz literaci - Oleg Gluszkin i Natalia Gorbaczowa.

powrót