Spotkanie partnerów projektu Internetowy Festiwal Literatury "Euroczytanie 2007" w dniach 27-28.11.2007 w Olsztynie

W tych dniach odbyło się czwarte spotkanie partnerów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie poświęcone analizie działań podejmowanych w ramach projektu. Koordynatorzy projektu przedstawili raporty dotyczące realizacji zadań za okres od października do listopada 2007 r. Polski koordynator zaprezentował wskaźniki osiągnięte podczas realizacji projektu. Następnie przedstawiono plan kolejnych zadań. Jednym z głównych problemów poruszanych podczas spotkania była organizacja końcowych konferencji i wydawnictwa pofestiwalowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC.

powrót