Konferencja "Wczoraj, dzi¶ i jutro Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich"
5 grudnia 2007

W programie m. in.:
wyst±pienie

  • Przewodnicz±cej SBP - Elżbiety Stefańczyk - "90 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich"
  • Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Danuty Koniecznej - "Strategie rozwoju przestrzeni nowych bibliotek akademickich w Europie"
  • Przewodnicz±cej Zarz±du Okręgu SBP w Olsztynie Wiesławy Borkowskiej-Nichthauser "Wczoraj, dzi¶ i jutro Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w województwie warmińsko-mazurskim"

wręczenie medali
zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Organizatorzy:
Zarz±d Okręgu SBP w Olsztynie
Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

powrót