Spotkanie partnerów projektu Internetowy Festiwal Literatury "Euroczytanie 2007" w dniach 19-20.10.2007 w Kaliningradzie

Jednym z głównych problemów poruszanych podczas spotkania była organizacja spotkań autorskich.

Projekt współfinansowany jest ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu S±siedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC.

 

powrót