„Internetowy Festiwal Literacki Euroczytanie 2007” - warsztaty - 24-26.07.2007 r.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyły się warsztaty dla realizatorów projektu „Internetowy Festiwal Literacki Euroczytanie 2007”. Warsztaty poświęcone były budowaniu serwisu internetowego projektu i przedyskutowaniu zasad jego funkcjonowania. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele trzech partnerskich bibliotek z trzech zaangażowanych krajów - Litwy, Polski i Rosji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC.

powrót