Spotkanie realizatorów projektu Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna - 21.06.2007

Na spotkaniu omówiono obecny stan i perspektywy rozwoju baz, zmiany w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, kopiowanie opisów z Internetu oraz przekazano pamięć Flash (pen drive), za pomocą której realizatorzy projektu będą archiwizować swoje bazy danych.

powrót