Spotkanie partnerów projektu Internetowy Festiwal Literatury "Euroczytanie 2007" w dniach 22-23.05.2007 w Kaliningradzie

Spotkanie poświęcone było głównie zagadnieniom budowy platformy sprzętowo-programowej, a także zasad współpracy między partnerami i najbliższych zadań w projekcie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC.

powrót