Najnowsze tendencje w bibliotekarstwie publicznym 18.12.2006 r.

Wystąpienia:

  • Elżbieta Stefańczyk Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: Udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w pracach nad określeniem standardów bibliotek publicznych zgodnych ze standardami międzynarodowymi IFLA-UNESCO
  • Barbara Budyńska kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa IKiCz, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Czytelniczego: Współczesne bibliotekarstwo w Polsce w oparciu o badania Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej
  • Andrzej Marcinkiewicz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Prezes Polskiego Towarzystwa Czytelniczego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie: Ważniejsze prace WBP oraz PTCz wykonane w 2006 r.
  • Wiesława Borkowska-Nichthauser Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie: Dokonania Zarządu Okręgu w 2006 r.

Integracyjne spotkanie członków Zarządu PTCz Oddział w Olsztynie, przedstawicieli oddziałów i kół SBP województwa warmińsko-mazurskiego oraz członków Kolegium Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

 

powrót