Konferencja naukowa "Wspó³czesna biblioteka wobec wyzwań cywilizacyjnych" 20.09.2006 r.

powrót