@bus warmińsko-mazurski

Szkolenia w ramach projektu "@bus warmińsko-mazurski", którego celem jest wyrównanie dostępu do dóbr i usług kultury oraz poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury poprzez udostępnienie Internetu w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych Warmii i Mazur dzięki uruchomieniu i działaniu samochodu internetowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego.

Szczytno

Giżycko

Olecko

Mrągowo

Pisz

Burkat

Nidzica

Dobre Miasto

Nowe Miasto Lubawskie

Braniewo

Korsze

powrót