Konferencja n@utobus

Informacja z serwisu MSWiA

Bezprzewodowy autobus internetowy n@utobus jest efektem współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego oraz firm z branży informatycznej. Projekt realizowany jest na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) - przebudowa n@utobusu została sfinansowana ze środków prywatnych, sprzęt oraz oprogramowanie będące wyposażeniem n@utobusu jest nieodpłatnie udostępnione przez firmy będące Partnerami w projekcie. Projektem, który stał się pierwowzorem bezprzewodowego autobusu internetowego jest fiński autobus internetowy - Netti-Nysse, który powstał w Finlandii, w mieście Tampere.

N@utobus jest kolejnym krokiem w procesie popularyzacji społeczeństwa informacyjnego, szczególnie tam gdzie dostęp do Internetu jest ograniczony, co uniemożliwia wykorzystanie potencjału technologii teleinformatycznych w tworzeniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego:

 • w 2006 roku MSWiA zakończyło realizację projektu tworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu - Ikonka, w ramach którego w 15 województwach utworzono ok. 2.500 hotspotów w lokalnych instytucjach kultury;
 • w ślad za utworzeniem infrastruktury, w ramach projektu szkoleń e-learningowych bibweb, przeprowadzono szkolenia dla ok. 2.000 bibliotekarzy.

N@utobus jest przede wszystkim projektem szkoleniowym, którego celem jest kształtowanie świadomości technologicznej społeczeństwa, jak również rozwijanie umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu. Program szkoleń obejmuje zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym, a w szczególności:

 • dostęp szerokopasmowy do internetu,
 • Internet na obszarach wiejskich,
 • publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP),
 • podpis elektroniczny,
 • rozwiązania dla e-urzędu, e-szkoły, e-szpitala, system e-karty miejskiej oraz e-recepty, telemedycyna, elektroniczna karta zdrowia, e-zamówienia publiczne, e-podatki, szkolenia e-learningowe
 • technologia IP, VOiP, telewizja cyfrowa,
 • fundusze strukturalne oraz strategia lizbońska,
 • podstawowe szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz Internetu przy wykorzystaniu m.in. fińskiego programu "Z myszką za pan brat".

Współrealizatorem projektu jest Polskie Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej (PCC), afiliowane przy Fundacji Edukacji Ekonomicznej, które zapewnia obsługę szkoleniową projektu. W projekt zaangażowanych jest 24 trenerów, których zmiana odbywć się będzie w trybie tygodniowym. Dostęp do Internetu w projekcie zapewniony jest:

 • drogą radiową
 • przez kanał satelitarny.

W projekcie prezentowane są m.in.:

 • telewizja cyfrowa,
 • łączność bezprzewodowa,
 • istnieje również możliwość złożenia podpisu elektronicznego.

Projekt jest przykładem współpracy administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Pierwszą trasą n@utobusu będzie województwo warmińsko-mazurskie. Należy podkreślić, że pobyt n@utobusu będzie zapewne dużym wydarzeniem lokalnym - w chwili obecnej do projektu zgłosiło się 56 gmin, w których n@utobus w ciągu 6 miesięcy odwiedzi 142 lokalizacje. Projekt w województwie warmińsko - mazurskim rozpoczyna się w dniu 7 lipca br. konferencją prasową w Olsztynie z udziałem Partnerów oraz władz lokalnych. Czas trwania całego projektu przewidziano na 365 dni. Całość materiałów szkoleniowych dostępna jest na stronie http://www.nautobus.gov.pl/.

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

  

  

  

  

               

  


powrót