Biblioteka publiczna animatorem działań kulturalno-edukacyjnych w regionie

Termin realizacji: 8,9,15,16,22,23,29,30.03.2006

Program szkolenia (3 moduły):

  1. Istota, specyfika i współczesna ranga działalności animacyjnej w bibliotekach publicznych.
  2. Animacja czytelnictwa w środowisku lokalnym.
  3. Biblioteka Publiczna animatorem działań kulturalno-edukacyjnych w regionie.

Finansowanie: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Edukacja Kulturalna i Upowszechnianie Kultury" .

Organizator: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie.

Realizator: Filia Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Olsztynie przy współudziale Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.


        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

powrót