Świąteczne
Dokumenty
Życia
Społecznego

 logo 

Wesołych
Świąt!

Kartki pocztowe z życzeniami świątecznymi do mieszkańców Olsztyna


1962 r.

1976 r.

1977 r.

1979 r.

1979 r.

1980 r.

1983 r.

1985 r.

1986 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

powrót