Hieronim Skurpski (1914 - 2006)

Hieronim Skurpski urodził się 17 października 1914 roku we wsi Skurpie koło Działdowa. W 1936 roku ukończył Państwową Szkolę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przerwała wojna. Ukończył je w pracowni Aleksandra Rafałowskiego w 1950 roku.

W marcu 1945 roku przyjeżdża do Olsztyna. Lata powojenne to czas organizowania instytucji związków i stowarzyszeń z dziedziny życia kulturalnego. Hieronim Skurpski współtworzył Muzeum Warmii i Mazur, którego przez dwadzieścia lat był dyrektorem, zainicjował powstanie Biura Wystaw Artystycznych, kierował nim przez dziewięć lat. Był również współzałożycielem i wieloletnim prezesem SSK "Pojezierze".

Hieronim Skurpski był autorem licznych artykułów, rozpraw, książek (m.in. o sztuce ludowej Warmii i Mazur), jednak przede wszystkim był artystą malarzem i rysownikiem. Z bardzo wielu wystaw organizowanych w kraju i zagranicą wymienić należy największe ekspozycje: 1980 r. - w "Zachęcie" (retrospektywna 1939 -1979), 1994 r. - w Muzeum Warmii i Mazur (z okazji osiemdziesiątych urodzin), 1997 r. - w Galerii Sztuki w Kaliningradzie (retrospektywa 1939 - 1997). Obecna wystawa w Galerii Rynek jest prezentacją obrazów namalowanych w ciągu trzech ostatnich lat.

Hieronim Skurpski (1914-2006)

 

Hieronim Skurpski (1914-2006)

powrót