WAWRZYN
Literacka Nagroda Warmii i Mazur 2016
17 maja 2017 r.

Po raz trzynasty w Starym Ratuszu WBP odbyła się gala, podczas której ogłoszono laureata WAWRZYNU – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur.

Suwerenną decyzję o przyznaniu WAWRZYNU podejmuje Kapituła powołana z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Podstawą rozpatrzenia przez Kapitułę zasadności nagrody jest biograficzny, tematyczny lub twórczy związek książki z regionem Warmii i Mazur. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać dziennikarze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, instytucje kultury oraz czytelnicy. Nominowane książki prezentowane są w mediach. Głosami czytelników Gazety Olsztyńskiej, widzów Telewizji Polskiej Oddział w Olsztynie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przyznana zostaje Nagroda Czytelników.

W 2017 r. nominacje do nagrody WAWRZYN Literacka Nagroda Warmii i Mazur za 2016 r. otrzymały książki:

„Cno” Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Olsztyn, 2016;

„Saga von Becków” Joanny Jax, Wydawnictwo Videograf, 2016;

„Krótkie historie” Ewy Kozłowskiej, wydanie własne Ewa Kozłowska, 2016;

„Jura” Katarzyny Matwiejczuk, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Olsztyn, 2016;

„Cr?me de la Kreml: 172 opowieściach o Rosji” Wacława Radziwinowicza, Agora, 2016.

WAWRZYN Literacką Nagrodę Warmii i Mazur za rok 2016 otrzymała książka: „Cno” Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Olsztyn, 2016.

Nagrodę Czytelników otrzymała książka: „Saga von Becków” Joanny Jax, Wydawnictwo Videograf, 2016.

Wyróżnienie honorowe za szczególne walory edytorskie i poznawcze otrzymała książka: „Porcelana dalekowschodnia: z badań archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu”, Wydawca – Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.


Patronat honorowy:

Logo Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin


Sponsor nagrody:
Logo Książnicy Polskiej
Książnica Polska


Patronat medialny:
Logo TVP 3 Olsztyn
TVP Olsztyn
Logo Gazety Olsztyńskiej
Gazeta Olsztyńska


Warmia Mazury Produkt:
Logo Warmia Mazury Produkt

Książki nominowane do WAWRZYNU Literackiej Nagrody Warmii i Mazur oraz statuetka Wawrzyn Dyrektor WBP Andrzej Marcinkiewicz wygłasza przemówienie
Przemówienie Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego dr Barbara Pospieszna z Muzeum Zamkowego w Malborku i dr Mirosław Marcinkowski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu odbierają wyróżnienie honorowe za walory edytorskie i poznawcze książki: „Porcelana dalekowschodnia: z badań archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu”
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński oraz członek Kapituły Wojciech Ogrodziński z autorami nominowanymi do Wawrzynu Joanna Jax odbiera Nagrodę Czytelników za książkę „Saga von Becków”
Alicja Bykowska-Salczyńska odbiera nagrodę WAWRZYN 2016 za książkę „Cno” Joanna Wilengowska wygłasza laudację na cześć laureatki Wawrzynu
Przemówienie Jarosława Marka Słomy Zastępcy Prezydenta Olsztyna Przemówienie Agnieszki Warakomskiej-Poczobutt Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

powrót