Konferencja Regionalna „Biblioteka - Twój czas, Twoje miejsce”
8 grudnia 2016 r.

8 grudnia 2016 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyła się Konferencja regionalna „Biblioteka - Twój czas, Twoje miejsce”. Była to szósta edycja zapoczątkowanych w 2010 r. cyklicznych Konferencji Regionalnych Programu Rozwoju Bibliotek. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy i pracownicy bibliotek z województwa warmińsko-mazurskiego. Konferencję uświetniły wystąpienia prelegentów, m.in. Krzysztofa Widźgowskiego, Zastępcy Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, którego wystąpienie skoncentrowane było na korzyściach dobrej współpracy samorządu z biblioteką publiczną. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się także z doświadczeniami związanymi z inwestycją infrastrukturalną dofinansowaną ze środków Instytutu Książki: modernizacją Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Ruczyńskiego w Lubawie wchodzącej w skład Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej, którą przeds tawił Zenon Paprocki, Dyrektor MOK w Lubawie.

Ponadto relację z wizyty studyjnej w bibliotekach województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego zaprezentowali Jadwiga Pijanowska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie oraz Jacek Bućko, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej.

Gościem konferencji był także Zbigniew Żejmo, zb studio ? autor m.in. projektu Biblioteki Manhattan w Gdańsku ? który zaprezentował proces powstawania projektów architektonicznych budynków nowych bibliotek. Tradycyjnie konferencja była również okazją do uhonorowania na poziomie regionalnym tych bibliotek, które zajęły wysokie miejsca w ogłoszonym 28 listopada 2016 r. ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym od 2011 r. przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”. Najlepszymi spośród wszystkich placówek była GBP w Świątkach. Pozostałe biblioteki, które zajęły osiągnęły wysokie wyniki to: GBP w Starych Juchach (15), MBP w Morągu (19), GBP w Lubomine (24), MBP w Lidzbarku Warmińskim (41), MBP w Kętrzynie (70), MBP w Reszlu (74), MBP w Pieniężnie (80), MBP w Braniewie (96).

Niespodzianką dla uczestników Konferencji było losowanie nagrody dla jednego z przybyłych gości.

Rozpoczęcie Konferencji Regionalnej, przywitanie gości przez Dyrektora WBP Andrzeja Marcinkiewicza Wystąpienie jednego z prelegentów - Krzysztofa Widźgowskiego, Zastępcy Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
Prelekcja Zenona Paprockiego, Dyrektora MOK w Lubawie Wręczenie nagród przedstawicielowi władz samorządowych oraz biblioteki w Starych Juchach za zajęcie wysokiego miejsca w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek
Przedstawiciele bibliotek, które znalazły się w pierwszej 10 ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek Przedstawiciele bibliotek nagrodzonych w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek na miejscach poza pierwszą 10
Goście Konferencji słuchają prelekcji Prelekcja Zbigniewa Żejmo z zb studio na temat architektury bibliotek
Wręczenie nagrody osobie wylosowanej podczas konkursu towarzyszącemu konferencji Wręczenie nagrody osobie wylosowanej podczas konkursu towarzyszącemu konferencji

powrót