„Konsultacje pod lup±, czyli obywatelska ocena konsultacji społecznych przeprowadzonych w Olsztynie w latach 2011-2016” - stowarzyszenia Forum Rozwoju Olsztyna
8 listopada 2016 r.

W atrium Starego Ratusza członkowie Forum Rozwoju Olsztyna zaprezentowało raport pt. „Konsultacje pod lup±, czyli obywatelska ocena konsultacji społecznych przeprowadzonych w Olsztynie w latach 2011-2016”. Bior±c pod lupę 40 projektów, podczas prezentacji członkowie stowarzyszenia na podstawie zebranych danych odpowiedzieli na pytanie, czy konsultacje społeczne przeprowadzane były w rzetelny sposób i czy Urz±d Miasta prowadził rzeczywisty dialog z mieszkańcami. Podzielili się także swoimi wnioskami i propozycjami, których realizacja pozwoliłaby zwiększyć efektywno¶ć przyszłych konsultacji. Po prezentacji odbyła się dyskusja, podczas której głos zabrali zarówno przedstawiciele Urzędu Miasta, jak i mieszkańcy Olsztyna.

Rozpoczęcie spotkania, przywitanie go¶ci przez Krzysztofa Suchowieckiego, Wiceprezesa Zarz±du FRO Prezentacja informacji zawartych w przygotowanym raporcie przez Pawła Szczura, Członka Zarz±du FRO
Prezentacja informacji zawartych w przygotowanym raporcie przez Krzysztofa Suchowieckiego, Wiceprezesa Zarz±du FRO Mieszkaniec Olsztyna zabiera głos podczas dyskusji
Pracowniczka Urzędu Miasta zabiera głos podczas dyskusji Mieszkańcy Olsztyna słuchaj± prezentacji raportu

powrót