Przegląd Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze” Olsztyn 2016
20 października 2016 r.

Stona internetowa Przeglądu

W Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyła się VII edycja Przeglądu Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze” Olsztyn 2016. W tym roku, podobnie jak w poprzedniej edycji, Przegląd miał charakter szczególny ? organizowany był we współpracy z partnerem niemieckim ? Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek z Herne. Z tego powodu w programie Przeglądu specjalną uwagę poświęcono polsko-niemieckim aspektom historii i współczesności naszego regionu. Przeglądowi jak zawsze towarzyszyło wiele atrakcji. W Galerii Stary Ratusz można było oglądać wystawę „Zdmuchnąć kurz…” prezentującą realizacje konserwatorsko-restauratorskie cennych zbiorów, które przeprowadzono w Pracowni Konserwacji Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w latach 2013-2015. W Czytelni Książek na I piętrze w gablotach zaprezentowano zaś wystawę starodruków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” oraz WBP w Olsztynie pt. „Myśli w dobrej formie – starodrukowe klejnoty kultury”. W Czytelni odbyły się także wykłady poświęcone m.in. polskiej literaturze sowizdrzalskiej, starodrukom ze zbiorów Martin-Opitz-Bibliothek oraz Bibliotece Seminarium Duchownego w Olsztynie „Hosianum”, a także wymianie myśli z perspektywy druków reformacyjnych w zbiorach WBP w Olsztynie. Nowością było w tym roku rozszerzenie strefy warsztatowej o dwa dodatkowe dni: 18 i 19 października. Warsztaty w Pracowni Starych Technik Drukarskich poprowadził Marius Kuklik, ekspert w zakresie tradycyjnego drukarstwa z Offene Ateliers z Bielefeld, warsztaty w Pracowni Konserwacji Zbiorów przeprowadziła Katarzyna Kresymon, konserwator papieru z WBP Olsztyn.

Goście Przeglądu mogli spróbować także swoich sił podczas warsztatów kaligrafii, złocenia oraz druku tradycyjnymi technikami drukarskimi.

Od godziny 10.00 trwała Akcja Artystyczna tworzenie „Książki – obiektu”. Artyści plastycy: Iwona Bolińska-Walendzik, Tadeusz Brzeski, Robert Listwan, Julita Wiench, Zbigniew Urbalewicz, Adam Cieślak wykonali na żywo ilustracje inspirowane biblijnymi przypowieściami.

Ważną częścią Przeglądu był także konkurs na Książkę Przeglądu ARS Libris. W głosowaniu wydawców i czytelników nagrody zdobyła książka „Malarska podróż” Mirosławy Smerek-Bieleckiej wydana przez Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenie Areszt Sztuki, drugie miejsce w głosowaniu wydawców zajęła książka Wojciecha Kujawskiego „Prusy Górne. Szlak wodny/Ein Wasserweg”.

Białym krukiem Przeglądu były ręcznie drukowane plakaty eksponowane m.in. na słupie ogłoszeniowym stojącym u zbiegu ul. Dąbrowszczaków i Piłsudskiego od 17 października. Afisze zostały wykonane przy użyciu drewnianych czcionek w Pracowni Starych Technik Drukarskich w WBP w Olsztynie.


Przegląd Wydawnictw Regionalnych dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Współorganizator: Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek w Herne

Partnerzy Przeglądu: Urząd Miasta w Olsztynie, Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie


Rozpoczęcie przeglądu, przywitanie gości w Atrium WBP przez Andrzeja Marcinkiewicza, dyrektora WBP, po prawej Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, z tyłu Magdalena Strzyż, koordynator Przeglądu, poniżej zgromadzeni goście Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin odwiedza stoiska wydawnictw
Warsztaty kaligrafii dla dzieci Wykład pt.
Warsztaty starych technik drukarskich, dzieci układają swoje imiona ze starych drewnianych czcionek Stoisko WBP i  SPP Oddział Olsztyn w Atrium Starego Ratusza, za zdjęciu pracownicy Muzoteki oraz dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM
Goście przeglądu odwiedzają stoiska wydawnictw regionalnych Artyści tworzą książkę-obiekt
Dzieci podczas warsztatów złocenia Uczestnicy warsztatów dla bibliotekarzy
Wręczenie nagrody w konkursie Ars Libris przez Andrzeja Marcinkiewicza, dyrektora WBP oraz Gabrielę Konarzewską ? dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna Artyści plastycy, którzy brali udział w Akcji Artystycznej

powrót