„60 lat Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze”
15 października 2016 r.

W Starym Ratuszu WBP odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” powstałego w 1956 roku. Podczas wydarzenia miało miejsce m.in. otwarcie okolicznościowej ekspozycji „60 lat Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze” oraz wystąpienie dr. Jerzego Sikorskiego pt. „Pojezierze w 60. rocznicę”. Stowarzyszenie przekazało władzom województwa oraz miasta obrazy m.in. Zofii Hermanowicz.

Stowarzyszenie od początku miało zająć się „kulturalną i gospodarczą aktywizacją regionu” oraz nieść pomoc i opiekę polskiej ludności miejscowej. Z działalnością Stowarzyszenia kojarzą się istotne dla regionu periodyki „Warmia i Mazury” oraz ogólnopolski tygodnik „Panorama Północy”. Ważną formą działalności „Pojezierza” pozostaje do dziś patronat nad twórczością nieprofesjonalną w dziedzinie kultury, ale sprawuje też opiekę nad chórem „Collegium Baccalarum”. Od lat stowarzyszeniu przyświeca ten sam cel: dbałość o dorobek społeczny i kulturalny pokoleń, którym zawdzięczamy tożsamość.


Współorganizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rozpoczęcie uroczystości, na zdjęciu od prawej: Ewa Hopfer - prezes zarządu Oddziału I SSKP, Wojciech Ogrodziński - skarbnik, Maria Skurpska - prezes Zarządu Głównego Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego odczytuje list w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina
Maria Skurpska - prezes Zarządu Głównego przekazuje obraz zastępcy prezydenta Olsztyna Ryszardowi Kuciowi Wystąpienie dr. Jerzego Sikorskiego pt.
Wręczenie kwiatów Marii Skurpskiej - prezes Zarządu Głównego przez Burmistrza Barczewa Lecha Jana Nitkowskiego Goście wernisażu oglądają ekspozycję

powrót