ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

„Wojna po wojnie”
7 października 2016 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy fotograficznej poświęconej historii antysowieckiego zbrojnego ruchu oporu na Litwie w latach 1944-1953. Na ekspozycji można było zobaczyć zdjęcia i dokumenty z tego okresu, ukazujące powojenne podziemie na Litwie, sowieckie represje wobec tego ruchu oraz losy jego uczestników i ich rodzin na zesłaniu. Ekspozycję przygotowało Muzeum przy Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy.

Wystawa eksponowana była w wielu krajach Europy m.in. na Węgrzech, Łotwie, Ukrainie, w Niemczech, Szwecji, Bułgarii, Norwegii, Słowenii i Danii. Wydarzenie uświetniła swoją obecnością Urszula Lech Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Olsztynie.


Współorganizatorzy:
Konsul Honorowy Republiki Litewskiej Urszula Lech
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wystawa składająca się z plansz prezentujących archiwalne fotografie, opisy oraz dokumenty historyczne Rozpoczęcie wernisażu, na zdjęciu od lewej Urszula Lech Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Olsztynie oraz Iwona Bolińska-Walendzik z WBP w Olsztynie
Goście wernisażu oglądają prace prezentowane na wystawie Goście wernisażu oglądają prace prezentowane na wystawie
Plansza przedstawiająca zdjęcia i dokumenty archiwalne Plansza przedstawiająca zdjęcia i dokumenty archiwalne

powrót