Katarzyna Miściur „Tkanka miejska”
4-29 lipca 2016 r.

W Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie od 4 lipca można zobaczyć wystawę ceramiki Katarzyny Miściur pt.: „Tkanka miejska”.

„Urodziłam się w 1987 roku w Lidzbarku Warmińskim. Ukończyłam Państwowe Liceum Plastyczne w Olsztynie, a następnie Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu − studia na kierunku Projektowanie Ceramiki oraz na kierunku Restauracja i Rekonstrukcja Ceramiki i Szkła. Studiowałam w ramach stypendium na Universidade do Porto w Portugalii. Za sprawą kolejnego stypendium przebywałam trzy miesiące na stażu w Londynie.
Uczestniczyłam w plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą (m.in. 48 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski w Bolesławcu, Sympozjum Ceramiczne „Nebocadske Keramicke Leto” w Czechach), a także w wielu festiwalach i warsztatach (m.in. Festiwal Wysokich Temperatur we Wrocławiu). Prezentowałam swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju oraz za granicą.
Zajmuję się głównie ceramiką artystyczną i użytkową. Ponadto interesuję się konserwacją i restauracją zabytków, a w szczególności obiektów ceramicznych oraz architektury ceglanej. Styczność z zabytkami, z pracami innych ceramików, artystów oraz rzemieślników pozwala mi umocnić swoją niekończącą się fascynację ceramiką, wczuć się w proces twórczy autorów, docenić ogrom ich pracy oraz oddziaływanie na coraz to nowe pokolenia.
Z przyjemnością zagłębiam różnorodne techniki i technologię ceramiki, nieustannie poszerzając wiedzę na ten temat. Do interesujących mnie zagadnień należy również proces wypalania w różnego typu piecach ceramicznych, w tym plenerowych piecach na drewno. Nieoczekiwane, zdumiewające efekty, praca w grupie, działanie ognia − wszystko to sprawia, że działania te dla uczestniczących w nich osób, przybierają postać niemalże święta.
Inspirację odnajduję w otoczeniu − w naturze, w relacjach, w kontrastach. To trzy główne kwestie będące tematem moich prac. Opisują one środowisko, ludzi oraz ich wzajemne oddziaływania.”

Katarzyna Miściur

ceramika Katarzyny Miściur w oknie Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej, w tle regał z książkami ceramika Katarzyny Miściur na parapecie w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej, w tle olsztyńska starówka
ceramika Katarzyny Miściur na parapecie w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej, w tle olsztyńska starówka ceramika Katarzyny Miściur na parapecie między regałami z książkami w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej
ceramika Katarzyny Miściur na parapecie w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej autorka wystawy Katarzyna Miściur na tle okna Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej, w oknie ceramika

powrót