Spotkanie autorskie z dr. Stanisławem Kuprjaniukiem z okazji wydania książki: „Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek”
22 czerwca 2016 r.

„Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek” jest bogato ilustrowanym w reprodukcje fotograficzne i rysunki albumem, a z drugiej strony praktycznym przewodnikiem po wielu pięknych i wartościowych miejscach na tzw. świętej Warmii. Uzupełnieniem pozycji jest dwustronna mapa ukazująca ilość i rozmieszczenie zarówno kapliczek, jak też innych obiektów małej architektury sakralnej.
Nie ulega wątpliwości, iż książka dotyczy ważnych elementów tożsamościowych Warmii, jej charakterystycznych cech oraz bogatej historii. Poprzez wyraźny akcent położony na jej stronę ikonograficzną oraz zawartość merytoryczną stanowi znakomity „produkt” promocyjny wielu miast naszego regionu.

Od autora

Autor książki Stanisław Kuprjaniuk siedzący przy stoliku, bokiem do widowni, po lewej stronie projektor i ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja dotycząca książki Jeden ze slajdów prezentacji dotyczącej książki ukazujący kapliczki
Autor podpisujący swoją książkę Autor książki Stanisław Kuprjaniuk podpisujący książkę czytelniczce, która stoi obok

powrót