„Stracone zachody miłości” Williama Shakespeare'a – prezentacja projektu „SCENA SŁOWA_2016” w formule teatru czytanego
17 czerwca 2016 r.

W Czytelni Czasopism w Starym Ratuszu WBP wystąpił Teatr IOTA – autorski teatr Zbigniewa Waszkielewicza założony w 1986 roku w Katowicach. W roku 1995 za swoją siedzibę obrał wieś Radzie na Mazurach, pomiędzy Ełkiem a Giżyckiem, gdzie powstają spektakle, akcje plastyczne i projekty warsztatowe.

Teatr przypomniał komedię „Stracone zachody miłości” Williama Shakespeare'a w przekładzie Leona Ulricha oraz sonety w przekładzie Jana Kasprowicza.

Projekt wsparty został środkami:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Powiatu Giżyckiego
Urzędu Miejskiego w Węgorzewie
Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Partnerami są:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku
Ryńskie Centrum Kultury
Klub Wojskowy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku
Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Fundacja „DZIEDZICTWO NASZE” w Węgorzewie

Zdjęcie wykonane z tyłu widowni, na zdjęciu w centrum stoi pięć aktorek w wiankach na głowie, przed nimi pulpity z tekstem, grają sztukę. Zdjęcie wykonane z tyłu widowni, na zdjęciu w centrum stoi pięcioro aktorów, dwie aktorki mają na twarzy maski, grają sztukę.
Zdjęcie wykonane z tyłu widowni, na scenie dziesięcioro aktorów, ośmioro ma maski na twarzach, dwoje aktorów w centrum prowadzi dialog. Zdjęcie wykonane z tyłu widowni, na zdjęciu widoczni są wszyscy aktorzy grający sztukę.

powrót