VII Spotkanie Zespołu Bibliografów Regionalnych

8 czerwca 2016 r. w Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyło się kolejne Spotkanie Zespołu Bibliografów Regionalnych. Bibliotekarze współtworz±cy „Bibliografię Warmii i Mazur” spotkali się już po raz siódmy. Tym razem dowiadywali się, jak promować bibliografię regionaln± i zawód bibliografa oraz jak w wybranych ¶rodowiskach, za po¶rednictwem mediów i przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi popularyzować bazy tworzone lokalnie.

Podczas ćwiczeń zespół do¶wiadczonych bibliografów weryfikował dotychczasowe metody informowania czytelników o bibliografiach regionalnych, dowiadywał się o nowych grupach odbiorców, kanałach i narzędziach, a także miał możliwo¶ć dzielenia się swoimi pomysłami i obawami. Głównym tematem warsztatów było praktyczne wykorzystanie wiedzy marketingowej w popularyzowaniu bogatych zbiorów informacyjnych, a także zastosowanie w codziennej pracy narzędzi elektronicznych, w tym tabletów i Internetu. Bibliotekarze mieli okazję zaprojektować plakat, nakręcić filmy, poznać możliwo¶ci i zagrożenia mediów społeczno¶ciowych (blogi, facebook, twitter, snapchat i inne). Dowiedzieli się także o zasadach stosowania materiałów graficznych w celach promocyjnych. Zapoznali się także z jedn± z platform webinaryjnych oferuj±c± ciekawe rozwi±zania w pracy bibliografa.


Spotkanie zorganizowali i poprowadzili pracownicy Pracowni Regionalnej (Anita Romulewicz, Krzysztof Romulewicz, Anna Rau) oraz Działu Promocji WBP w Olsztynie (Agata Kulbicka, Joanna Burska).

region@wbp.olsztyn.pl
tel. (89) 527 28 74

Uczestnicy spotkania. Zdjęcie z przodu, uczestnicy siedzą przy stołach. Uczestnicy spotkania. Zdjęcie z boku. Na pierwszym planie prowadząca zajęcia Anita Romulewicz
Uczestnicy spotkania. Zdjęcie z boku, uczestnicy siedzą przy stołach. Prowadzący zajęcia Krzysztof Romulewicz z prawej strony zdjęcia, na zdjęciu także uczestnicy zajęć
Uczestnicy zajęć - część osób siedzi za stołami, część stoi z tabletami robiąc zdjęcia Prowadząca zajęcia Anna Rau za stołem na stojąco oraz uczestnicy zajęć na siedząco za stołami. Zdjęcie wykonane z przodu.

powrót