WAWRZYN
Literacka Nagroda Warmii i Mazur 2015
18 maja 2016 r.

Po raz dwunasty w Starym Ratuszu WBP odbyła się gala, podczas której ogłoszono laureata WAWRZYNU Literackiej Nagrody Warmii i Mazur.
Suwerenną decyzję o przyznaniu WAWRZYNU podejmuje Kapituła powołana z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Podstawą rozpatrzenia przez Kapitułę zasadności nagrody jest biograficzny, tematyczny lub twórczy związek książki z regionem Warmii i Mazur. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać dziennikarze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, instytucje kultury oraz czytelnicy. Nominowane książki prezentowane są w mediach. Głosami czytelników Gazety Olsztyńskiej, słuchaczy Radia i Telewizji Polskiej Oddział w Olsztynie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przyznana zostaje Nagroda Czytelników.


W 2016 r. nominacje do nagrody WAWRZYN Literacka Nagroda Warmii i Mazur za 2015 r. otrzymały książki:


Miasto wewnętrzne: latopis
Marcin Cielecki (Kraków: Homini ; Wydawnictwo Benedyktynów, 2015)

Nieobecność
Erwin Kruk (Olsztyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział w Olsztynie, 2015)

Zaduch: trzydziestolatkowie z małych miasteczek w wielkim mieście
Marta Szarejko (Warszawa: PWN ; Marcin Kicki, 2015)

Mazur
Jerzy Woźniak (Warszawa : Akces, 2015)

Nawrócenie wiedźmy: magiczno-historyczna powieść z czasów pruskich
Joanna Żamejć (Olsztyn: Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2015)


WAWRZYN Literacką Nagrodę Warmii i Mazur za rok 2015 otrzymała książka: Nieobecność Erwina Kruka (Olsztyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział w Olsztynie, 2015).


Nagrodę Czytelników otrzymała książka: Nawrócenie wiedźmy: magiczno-historyczna powieść z czasów pruskich Joanny Żamejć (Olsztyn: Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2015).


Wyróżnienie honorowe za szczególne walory edytorskie i poznawcze otrzymała książka: Smerek życie za trzech pod redakcją Agnieszki Kacprzyk i Oresta Kantora, wydana przez BWA Galerię Sztuki w Olsztynie, Agencję Smerek-Kantor i Wydawnictwo Czarna Łapa.


Patronat honorowy:

Logo Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin


Sponsor nagrody:
Logo Książnicy Polskiej
Książnica Polska


Patronat medialny:
Logo TVP 3 Olsztyn
TVP Olsztyn
Logo Radia Olsztyn
Radio Olsztyn
Logo Gazety Olsztyńskiej
Gazeta Olsztyńska.


Warmia Mazury Produkt:
Logo Warmia Mazury Produkt

Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie stoi na mównicy i przemawia do mikrofonu. W tle na rzutniku widoczne logo Wawrzynu - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego stoi przy mównicy i przemawia do mikrofonu. W tle na rzutniku widoczne logo Wawrzynu - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur.
Na pierwszym planie widać po lewej Wiolettę Śląską-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, po prawej Joanna Żamejć, zdobywczyni Wawrzynu  2015 przyznawanego przez czytelników. Obie zwrócone są do siebie twarzami i pochylają się w swoim kierunku. W tle inni nominowani do Nagrody. Od lewej: Erwin Kruk (zdobywca Wawrzynu 2015 przyznawanego przez Kapitułę), Marta Szarejko (nominowana do Wawrzynu 2015), Wioletta Śląska-Zyśk (Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego),  Jerzy Woźniak (nominowany do Wawrzynu 2015), Marcin Cielecki (nominowany do Wawrzynu 2105), Joanna Żamejć (zdobywczyni Wawrzynu 2015 przyznawanego przez czytelników), Wojciech Ogrodziński (dziennikarz). W tle bannery z logo WBP, Wawrzynu , Województwa, Książnicy Polskiej.
Od lewej: Wioletta Śląska-Zyśk (Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego), następnie Joanna Żamejć (zdobywczyni Wawrzynu 2015 przyznawanego przez czytelników) w prawej ręce trzyma różę w lewej kryształową statuetkę, następnie Małgorzata Sieniewicz. W tle bannery z logiem Wawrzynu. Od lewej: Marianna Okuniewska (Dyrektor Zarządzający „Książnicy Polskiej”) trzyma w rękach ramkę z oprawionym dyplomem, dalej Erwin Kruk (zdobywca Wawrzynu 2015 przyznawanego przez Kapitułę) trzyma w rękach statuetkę Wawrzynu, dalej Wioletta Śląska-Zyśk (Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego) trzyma w rękach kwiat. W tle bannery z logami Województwa, Wawrzynu i Książnicy Polskiej.
Marek Barański (członek Kapituły) stoi na mównicy i przemawia. W tle rzutnik, na którym wyświetlone jest zdjęcie Erwina Kruka i informacja o jego książce. Od lewej: Sławomir Fafiński (członek Kapituły), dalej Wioletta Śląska-Zyśk (Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Jakub Smerek, Małgorzata Bojarska-Waszczuk (dyrektor BWA w Olsztynie).
Na zdjęciu widownia gali Wawrzynu. Zdjęcie robione z przodu. Na zdjęciu statuetka Wawrzyn, za nią ustawione książki nominowane do Nagrody.

powrót