Konferencja Regionalna
„Co za nami, co przed nami?”
7 kwietnia 2016 r.

W Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyła się konferencja ph. „Co za nami, co przed nami?”, w której wzięli udział bibliotekarze i samorządowcy z regionu Warmii i Mazur.

Podczas konferencji bibliotekarze przyglądali się procesowi łączenia bibliotek z centrami kultury, zastanawiali się czy mają na ten proces jakiś wpływ, jakie płyną z niego korzyści, a jakie zagrożenia oraz jak sobie poradzić, w sytuacji, gdy do połączenia biblioteki z ośrodkiem kultury ma dojść lub już doszło. Punktem wyjścia tych rozważań była prezentacja Dyrektora WBP w Olsztynie, Andrzeja Marcinkiewicza ph. „Łączenie bibliotek - suma dylematów wójta, bibliotekarza i dyrektora WBP”. Podczas konferencji mogliśmy również wysłuchać doświadczeń organizatorów bibliotek i dyrektorów, o tym jak u nich przebiegał ten proces i jak się do niego ustosunkowali. Swoimi doświadczeniami podzielili się Jarosław Franczuk - Sekretarz Gminy Stare Juchy, Radosław Nowacki, Dyrektor Biblioteki - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy oraz Danuta Orzołek - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie.

Konferencja była również okazją do zaprezentowania potencjału Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych „Academica” (Katarzyna Ślaska, Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. cyfrowych), zapoznania się z dylematami współczesnego rynku wydawniczego (Jerzy Okuniewski, Prezes Zarządu Książnicy Polskiej), panoramą regionalnego rynku wydawniczego czasopism (Waldemar Mierzwa -Oficyna Wydawnicza „Retman”), działaniami w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura” (Ryszard Michalski, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych), szczegółami ogólnopolskiego konkursu SBP „Bibliotekarz Roku 2015” (Krzysztof Dąbkowski, Przewodniczący Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie) i stanu prac nad deskryptorami Biblioteki Narodowej (Anna Michalkiewicz, WBP w Olsztynie).

Podczas konferencji nie zabrakło również czasu na podsumowanie wyników działalności bibliotek publicznych z regionu w 2015 roku a także zaprezentowanie planów szkoleniowych i oferty współpracy WBP w Olsztynie dla bibliotek z województwa na 2016 rok.

Oficjalne przemówienia tradycyjnie zostały dopełnione przez rozmowy w kuluarach. Był to czas na nieco mniej zobowiązującą wymianę doświadczeń oraz dopytanie prelegentów o interesujące kwestie.

Plan całej konferencji.

Po lewej stronie widać ludzi, którzy nachylają się nad stołem stojącym przed nimi: mężczyzna w czarnym garniturze, za nim kobieta w szarym płaszczu. Z prawej strony nad stołem nachyla się kobieta w białej marynarce. W tle hol biblioteki i inni uczestnicy konferencji. Na zdjęciu dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Andrzej Marcinkiewicz, który stoi przy mównicy. Przemawia. W tle po lewej stronie ściana z logami WBP, po prawej rzutnik. Regały z gazetami.
Widownia konferencji zgromadzona w czytelni. Zdjęcie robione zza pleców widowni. W tle widać przemawiającego przy mównicy dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Andrzej Marcinkiewicz. Po prawej stronie ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja - slajd przedstawiający województwo warmińsko-mazurskie. Widok z przejścia między widowniami. Przy mównicy, naprzeciwko widowni stoi Radosław Nowacki, Dyrektor Biblioteki - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy. Przemawia. W tle ściana z logami biblioteki. Po prawej stronie rzutnik, z którego napis głosi:
Po lewej stronie, przy mównicy stoi Adrianna Walendziak, kierowniczka Działu Analiz i Współpracy z Regionem WBP w Olsztynie. W tle ściana z logami biblioteki. Po prawej stronie ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja - slajd przedstawiający województwo warmińsko-mazurskie. Po środku, obok mównicy stoi Katarzyna Śląska, Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. cyfrowych. Przemawia. W tle ściana z logami biblioteki. Po prawej stronie ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja.
Po prawej stronie, przy mównicy stoi Waldemar Mierzwa z Oficyny Wydawniczej Po prawej stronie, przy mównicy stoi Ryszard Michalski z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. W tle ściana z naszym logo. Po prawej stronie ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja. Napis ze slajdu głosi:
Po prawej stronie, przy mównicy stoi Magdalena Strzyż, kierownik Muzoteki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. W tle ściana z logo biblioteki. Po prawej stronie ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja. Na zdjęciu widownia konferencji. Zdjęcie robione z przodu.

powrót