Spotkanie z dr Feliksem Walichnowskim
9 marca 2016 r.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie gościliśmy dr Feliksa Walichnowskiego dziennikarza, pisarza, regionalistę. Mieszka on na naszych terenach od 1945 r., przybył tu w wieku szesnastu lat z grupą kolejarzy z Warszawy i Pruszkowa. Następnie przeniósł się do Ostródy. Przez lata w swojej pracy dziennikarza zajmował się tematyką olsztyńskich „czasów pionierskich”. W latach 1972-1981 pracował jako redaktor naczelny ogólnopolskiego pisma wydawanego w Olsztynie pt. „Panorama Północy”.

Liczba publikacji na koncie dr Walichnowskiego przekracza czterdzieści. Dyskusja o najnowszej z nich „Warmia i Mazury – czyja własność?” była bezpośrednim powodem spotkania zorganizowanego w Starym Ratuszu WBP. Książka traktuje o sytuacji, jaka panowała w Olsztynie po II wojnie światowej. Podczas spotkania dr Feliks Walichnowski opowiadał, o tych trudnych czasach, których, według niego, nie da się ocenić jednoznacznie, bowiem historia nigdy nie jest czarnobiała, a jej wersja zależy od tego, kto ją opowiada i jaki los mu przypadł w udziale.

Na zdjęciu znajduje się Leon Szeląg, który otwierał spotkanie. Przemawia. W centrum pomieszczenia, po prawej, za stołem siedzi bohater spotkania, dr Feliks Walichnowski. Po lego lewej strony stoi Leon Szeląg. Zdjęcie robione zza pleców widowni.
Na zdjęciu bohater spotkania, dr Feliks Walichnowski. Unosi do góry lewą rękę, w której trzyma książkę. Tytuł z okładki brzmi: Na zdjęciu widownia spotkania z dr Feliksem Walichnowskim.

powrót